Đơn xin không thi vào lớp 10

Xếp hạng post

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

….., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN KHÔNG THAM GIA KỲ THI VÀO LỚP 10

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở………

Tôi tên là: ……………………

Địa chỉ: ………………………

Số điện thoại: …………………

Tôi là phụ huynh cháu: …………                 Học sinh lớp: ….

Tôi làm đơn này với lý do…………(lý do không tham gia thi vào lớp 10). Do vậy, tôi mong muốn Ban giám hiệu nhà trường cho phép cháu…….. không tham gia kỳ thi vào lớp 10.

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong được sự chấp thuận của nhà trường.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com