Đơn xin nhập học cấp 2 trái tuyến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN NHẬP HỌC CẤP 2 TRÁI TUYẾN

Kính gửi: Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở………

Tôi tên là:……………..

Địa chỉ cư trú hiện nay:………………………………………………………….

Tôi làm đơn này xin đăng ký nhập học cấp 2 trái tuyến cho cháu:

Họ và tên học sinh:……………        …………              Giới tính:…………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………..            Dân tộc:……………………

Nơi sinh:………………………

Địa chỉ thường trú:………………………

Họ và tên cha:…………………                           Năm sinh:…………………………

Nghề nghiệp:…………………..                  Địa chỉ công tác (nếu có):…………

Họ và tên mẹ:………………….                  Năm sinh:…………………………

Nghề nghiệp:…………………..                  Địa chỉ công tác (nếu có):…………  

Cháu đã học tiểu học tại Trường Tiểu học………………

Hiện nay, cháu đang cư trú tại:…………………

Tên chủ hộ:……………………………..

Số điện thoại liên lạc:…………………..

Do……….(lý do xin học) nên tôi có nguyện vọng xin cho cháu……… được tham gia học tập tại trường.

Chúng tôi xin chấp hành, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Nhà trường và của pháp luật.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong được sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com