Công văn đề nghị bỏ quỹ bảo trì đường bộ

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Công văn đề nghị bỏ quỹ bảo trì đường bộ


CÔNG TY TNHH X

 

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ BỎ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

V/v: Đề nghị bỏ Quỹ bảo trì đường bộ

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

          Chúng tôi – Công ty TNHH X là một công ty vận tải đã hoạt động được hơn 10 năm trong lĩnh vực vận chuyển hành khách và hàng hóa xuyên suốt quốc gia. Trong thời gian hoạt động, công ty đã phục vụ rất nhiều khách hàng ở mọi miền đất nước, đi đến những nơi di chuyển qua cầu đường còn khó khăn.

Quỹ bảo trì đường bộ được thành lập từ năm… và trên thực tế việc sử dụng quỹ còn nhiều hạn chế, không ít tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng nhưng việc sửa chữa lại chậm trễ, gây khó khăn trong hoạt động vận tải. Cùng với đó, toàn bộ nội dung chi về bảo trì đường bộ được thực hiện thông qua dự toán ngân sách cấp hằng năm khiến quỹ bảo trì đường bộ không đáp ứng đúng nhiệm vụ. Công ty mong muốn Bô Giao thông thông vận tải xóa bỏ Quỹ bảo trì đường bộ ggay tốn kém mà không đạt được hiệu quả.

Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét và giải quyết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191