Biên bản các cuộc họp cha mẹ học sinh

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản các cuộc họp cha mẹ học sinh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI CHA MẸ HỌC SINH LỚP…

Năm học …….. – ……..

Hôm nay ngày … tháng … năm 20… tại phòng………….trường……………… đã tiến hành họp hội cha mẹ học sinh lớp………………………..

Thành phần cuộc họp

Giáo viên chủ nhiệm: Cô …………………………………………………………

Và phụ huynh học sinh lớp …………

Số lượng:……. Vắng: …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Nội dung cuộc họp

a, Giáo viên chủ nhiệm:

  • Giáo viên báo cáo kết quả rèn luyện đạo đức và học tập của lớp………năm học………….
  • Những biện pháp phối hợp giữa gia đình và phụ huynh học sinh
  • Công khai các khoản thu, chi quỹ lớp của năm học…………….., công bố các  khoản thu của năm học mới.
  • Công khai danh sách các gia đình chưa nộp các khoản đóng góp của năm học……………

b, Ý kiến của các vị phụ huynh

Ông (bà)……………………… phụ huynh em………………………………………………..

có ý kiến…………………………………………………………………………………………….

Ông (bà)………………………… .phụ huynh em……………………………………………

có ý kiến…………………………………………………………………………………………….

Hội cha mẹ đã nhất trí và thông qua:

  • Báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong năm học
  • Công tác thu, chi năm học………………

Biên bản được lập, nhất trí thông qua tất cả phụ huynh vào hồi…..h …cùng ngày.

Đại diện hội cha mẹ học sinh

 

Hội trưởng hội cha mẹ học sinh lớp…..

(Ký và ghi họ tên)

Giáo viên chủ nhiệm

 

(Ký và ghi họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com