Biên bản bàn giao tài sản khi nghỉ việc

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao tài sản khi nghỉ việc


CƠ QUAN/TỔ CHỨC

Số: … / BB …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN KHI NGHỈ VIỆC

V/v: Bàn giao tài sản sau khi nghỉ việc

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , tại ……………………..

BÊN BÀN GIAO:…

Sinh ngày:………………………………………………… Giới tính:………………………………………………..

Bộ phận:………………………………………………………………..Chức vụ:…………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

BÊN NHẬN BÀN GIAO:…

Sinh ngày:………………………………………………… Giới tính:………………………………………………..

Bộ phận:………………………………………………………………..Chức vụ:…………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

LÝ DO BÀN GIAO:

Bàn giao tài sản sau khi nghỉ việc do hết thời hạn lao động

TÀI SẢN BÀN GIAO:

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTTài sản bàn giaoĐVTĐơn giáKhối lượngThành tiền
1     
2     
 Tổng cộng    

Tổng cộng giá trị của tài sản bàn giao:…………………………………………………….VNĐ

( Bằng chữ:…………………………………………………………….. )

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN BÀN GIAOBÊN NHẬN BÀN GIAO
   (Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191