Biên bản bàn giao mặt bằng theo hợp đồng

Xếp hạng post
CÔNG TY……
­­­—————
Số:…/BB……
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
­­­Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…  

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

– Căn cứ Hợp đồng số ……………….

Công trình:…………………………….

Địa điểm: Tại ……………………

Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm …

Chúng tôi gồm: ……………….

1. Đại diện các bên tại hiện trường bàn giao

Bên A: Đại diện chủ đầu tư

– Ông (Bà) : ………………… Chức vụ:……………………

– Địa chỉ: …………………………………..

– Điện thoại:…………………………….

Bên B: Đại diện tư vấn giám sát

– Ông (Bà) : ……………………… Chức vụ:……………………

– Địa chỉ: …………………………………..

– Điện thoại:…………………………….

Bên C: Đại diện đơn vị thi công

– Ông (Bà) : …………………… Chức vụ:……………………

– Địa chỉ: …………………………………..

– Điện thoại:…………………………….

2. Nội dung bàn giao

STTNội dung bàn giaoTheo thiết kếTrên thực tếGhi chú
     
     
     
     
Đại diện chủ đầu tư  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đại diện đơn vị thi công  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đại diện tư vấn thiết kế  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đại diện đơn vị thi công  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com