Phế liệu là sản phẩm hạn chế nhập khẩu. Doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu phế liệu khi đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Để biết thêm chi tiết về thủ tục xin giấy phép nhập khẩu phế liệu quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật LVN để được cung cấp thông tin.

1. Về điều kiện được nhập khẩu phế liệu

* Về điều kiện đối với chủ thể nhập khẩu phế liệu
– Có kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm điều kiện về bảo vệ môi trường;
– Có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu, xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
Lưu ý: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu có trách nhiệm sau:
+ Chỉ được nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;
+  Phải xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; không được cho, bán tạp chất đi kèm phế liệu;
+ Phải tái xuất phế liệu không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trường hợp không tái xuất được thì phải xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải;
+ Thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định của Chính phủ.
* Về điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu
– Phế liệu phải thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành đồng thời phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu hoặc các yêu cầu về mô tả phế liệu tương ứng trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu.
– Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
– Danh mục phế liệu thu được trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan được phép nhập khẩu vào nội địa để làm nguyên liệu sản xuất ban hành tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị

Theo Điều 4 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT quy định về hồ sơ xin giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu gồm có:
– Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu
– Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao công chứng);
– Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của thương nhân trực tiếp sản xuất sử dụng phế liệu về cơ sở sản xuất tái chế và kho bãi lưu chứa phế liệu nhập khẩu (Bản sao công chứng);
– Báo cáo giám sát môi trường đợt gần nhất, nhưng không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy xác nhận (Bản sao).
– Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh);
– Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu;

3. Trình tự, thủ tục

Bước 1: Đơn vị xin giấy phép nhập khẩu phế liệu soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ. Trường hợp bộ hồ sơ không đạt yêu cầu, Chi cục Bảo vệ Môi trường có thông báo bằng văn bản yêu cầu các đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành kiểm tra thực tế.
+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép nhập khẩu phế liệu, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho đơn vị biết lý do không thể cấp phép.
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giấy phép nhập khẩu phế liệu, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép theo đúng quy định.
Bước 4: Các đơn vị đến Chi cục Bảo vệ môi trường để nhận Hồ sơ theo thời gian ghi trên Phiếu hẹn.

4. Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu phế liệu Luật Đông Á cung cấp

– Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin cấp Giấy phép xuất nhập khẩu phế liệu;
– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
– Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
– Tiến hành soạn hồ sơ xin cấp Giấy phép nhập khẩu phế liệu cho khách hàng;
– Đại diện theo ủy quyền của quý khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ và trả lời của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Đại diện nhận giấy phép cho khách hàng và khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (nếu có).
Sử dụng dịch vụ Luật LVN, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm bởi chất lượng dịch vụ uy tín, nhanh chóng và tiết kiệm. Khách hàng có nhu cầu tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ qua số 1900.0191 để được các chuyên viên pháp lý hỗ trợ chi tiết.