Việc thay đổi địa chỉ chính khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là việc thay đổi cơ bản tất cả các thông tin, chỉ tiêu liên quan đến việc quản lý thuế, quản lý doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh. Việc thay đổi này sẽ dẫn tới những thay đổi lớn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với trường hợp này, doanh nghiệp cần phải có sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như các điều kiện có liên quan đến việc chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh của mình. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm chuyên tư vấn pháp luật về doanh nghiệp, Luật LVN xin cung cấp cho khách hàng thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
Đối với trường hợp này, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi tại cơ quan thuế:

Tiến hành thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa chỉ trụ sở chính theo quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
– Hồ sơ cần chuẩn bị gồm có:
+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế – Mẫu số 08 – MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. Trong đó, kê khai về việc thay đổi: Chỉ tiêu 2. Địa chỉ trụ sở chính của người nộp thuế và Chỉ tiêu 3. Địa chỉ nhận thông báo thuế.
+Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận
+ Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở
+ Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận.
+ Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.
+ Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ
– Số lượng hồ sơ: 03 bộ chính
Thời hạn giải quyết:  thủ tục hoàn thành tại Chi Cục thuế thông thường là 10- 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thứ hai, tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh:

Sau khi hoàn tất thủ tục chốt thuế, doanh nghiệp sẽ thực hiện thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ nộp lên Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới. Thành phần hồ sơ gồm có:
+ Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (Doanh nghiệp có thể tham khảo Mẫu thông báo tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT). Nội dung thông báo bao gồm:
•Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
•Thông tin về địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
•Thông tin thuế đăng ký thay đổi;
•Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
+ Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên hoặc Quyết định của hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh hoặc Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc đăng ký thay đổi địa chỉ công ty. 
+ Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh hoặc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. + Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
+ Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
+ Thông báo của Chi cục thuế về việc doanh nghiệp (người nộp thuế) chuyển địa chỉ trụ sở chính.
– Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.
– Thời hạn giải quyết: Sau 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ chuyên viên thụ lý sẽ có thông báo về hồ sơ đăng ký thay đổi đã hợp lệ. 

Thứ ba, đăng ký nộp thuế tại Chi cục thuế nơi có trụ sở mới của doanh nghiệp

Sau khi thực hiện các thủ tục này, doanh nghiệp đã hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận (huyện) trong cùng tỉnh (thành phố). Trong trường hợp con dấu của doanh nghiệp có khắc địa chỉ trụ sở thì cần khắc lại con dấu theo địa chỉ mới.
Lưu ý:
-Đối với việc chuyển địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc nộp tờ khai thuế cũng như đóng thuế đầy đủ cho Chi cục thuế theo quy định của pháp luật.
-Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chỉ làm thay đổi nội dung thông tin liên quan đến việc quản lý doanh nghiệp của cơ quan đăng ký  không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi trụ sở công ty của Luật LVN, chúng tôi đảm bảo sẽ tư vấn chi tiết, đầy đủ và thay mặt doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời gian nhanh nhất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí. Quý khách có nhu cầu tư vấn  xin vui lòng liên hệ qua số 1900.0191 để được các chuyên viên pháp lý hỗ trợ. Công ty Luật LVN luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/24 (kể cả ngày nghỉ). Rất mong được hợp tác cùng quý khách!