Ngày nay cùng với sự phát triển của công nghệ số hoá, nhu cầu nhân bản các ấn bản phẩm ngày càng gia tăng, các cá nhân, tổ chức hay cơ quan đều phát sinh nhu cầu in ấn với chất lượng tốt hơn và thời gian nhanh hơn, từ đó nảy sinh nhu cầu nhập khẩu máy photocopy màu, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Luật LVN với đội ngũ luật sư, chuyên viên chuyên nghiệp cam kết gửi tới quý khách dịch vụ nhập khẩu máy photocopy màu, hỗ trợ quý khách tiếp cận công nghệ hiện đại một cách nhanh chóng, hợp pháp.

1.Đối tượng được phép nhập khẩu máy photocopy màu

Những đối tượng sau thuộc trường hợp được pháp luật cho phép thực hiện hoạt động nhập khẩu máy photocopy màu:
– Cơ sở in;
– Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị ngành in theo quy định của pháp luật;
– Cơ quan, tổ chức khác có tư cách pháp nhân được phép sử dụng thiết bị in để phục vụ công việc nội bộ.

2. Hồ sơ nhập khẩu máy photocopy màu

– Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo mẫu số 06 ban hành Kèm theo Thông tư số: 03/2015/TT-BTTTT;
– Ca-ta-lô (catalogue) của từng loại thiết bị in;
– Bản sao có chứng thực:
•Giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in đã được xác nhận đối với cơ sở in.
•Một trong các loại giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với doanh nghiệp có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị ngành in theo quy định của pháp luật
•Quyết định thành lập đối với cơ quan, tổ chức khác có tư cách pháp nhân được phép sử dụng thiết bị in để phục vụ công việc nội bộ.

3. Trình tự Luật LVN tiến hành nhập khẩu máy photocopy màu

Bước 1: Ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, luật sư, chuyên viên của Luật LVN sẽ nhanh chóng cung cấp tới khách hàng những tư vấn những vấn đề liên quan đối với nhu cầu cấp phép nhập khẩu máy in offset.
Bước 2: Đại diện cho khách hàng soạn thảo một bộ hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu máy photocopy màu. Hồ sơ được ghi nhận cụ thể tại Mục 2.
Bước 3: Thay khách hàng nộp hồ sơ tại Cục Xuất bản, In và Phát hành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ để tiến hành những sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

4. Luật LVN cung cấp dịch vụ có liên quan

– Cấp phép nhập khẩu máy in
– Cấp phép nhập khẩu máy in offset
– Cấp phép nhập khẩu máy in bằng công nghệ laser
– Cấp phép nhập khẩu máy in bằng công nghệ in phun
– Cấp phép hoạt động in cho cơ sở kinh doanh