Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất trong một thời hạn nhất định. Khi hết thời hạn đó mà người sử dụng đất vẫn có nhu cầu tiếp tục thì cần tiến hành thủ tục gia hạn sử dụng đất theo quy định pháp luật. Nhằm giúp khách hàng nắm bắt được cách thức tiến hành gia hạn sử dụng đất, Luật LVN cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục gia hạn sử dụng đất.

1.  Hồ sơ gia hạn sử dụng đất

Tối thiểu 6 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng tiếp phải chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng đất.
Hồ sơ gia hạn sử quyền dụng đất (theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT) bao gồm:
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
+ Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;
+ Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).
Trình tư, thủ tục gia hạn đất được tiến hành như sau:
Bước 1: Nộp hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện nơi có đất hoặc hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân xã, phường.
Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư.
Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất.
Bước 3: Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường.
Bước 4: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.
Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.
– Thời hạn gia hạn sử dụng đất: không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3. Công việc Luật LVN thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ

Khi khách hàng có yêu cầu dịch vụ, Luật LVN sẽ hỗ trợ và thực hiện các công việc sau đây:
– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc hồ sơ, thủ tục xin gia hạn sử dụng đất;
– Tiến hành soạn thảo hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất cho khách hàng;
– Đại diện lên cơ quan chức năng để nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Đại diện nhận kết quả tại cơ quan chức năng cho khách hàng.

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin gia hạn sử dụng đất của Luật LVN

– Cung cấp văn bản, biểu mẫu, hồ sơ cho khách hàng hoàn toàn miễn phí;
– Được tư vấn hỗ trợ bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên nhiệt tình và chuyên nghiệp;
– Cung cấp dịch vụ uy tín, chất lượng và nhanh chóng;
– Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho khách hàng
– Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai và các dịch vụ khác như sang tên sổ đỏ, cấp mới sổ đỏ, đính chính sổ đỏ, tách thửa đất,…tại các quận/huyện của Hà Nội cũng như các tỉnh/thành phố khác. Khách hàng có thể liên hệ khi cần sử dụng dịch vụ cụ thể liên quan.