Quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất đòi hỏi phải tuân theo điều kiện, trình tự, thủ tục của pháp luật quy định. Chuyển mục đích sử dụng đất có hai trường hợp: Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy pháp luật quy định cụ thể về trình tự thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trường hợp không phải xin phép có gì khác và như thế nào? Trong phạm vi bài viết, Luật LVN cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp không phải xin phép. Nếu khách hàng quan tâm đến thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thể tham khảo bài viết Dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình.

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;
– Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;
Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có: 
–Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; 
–Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

3. Trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Bước 1. Nộp hồ sơ
Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ gửi đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại quận/huyện nơi có đất hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nếu có nhu cầu.
Bước 2. Thẩm định và giải quyết hồ sơ
Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đổi mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Không quá 30 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

4. Công việc Luật LVN thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ

Khi khách hàng có yêu cầu dịch vụ, Luật LVN sẽ hỗ trợ và thực hiện các công việc sau đây:
– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc hồ sơ, thủ tục Chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phải xin phép;
– Tiến hành soạn thảo hồ sơ xin Chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho khách hàng;
– Đại diện lên cơ quan chức năng để nộp hồ sơ xin Chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng; 
– Đại diện nhận kết quả tại cơ quan chức năng cho khách hàng.
Khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin/giấy tờ cần thiết bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;  CMND/thẻ căn cước/Hộ khẩu; giấy ủy quyền và một số tài liệu liên quan trong các trường hợp cụ thể. Luật LVN sẽ soạn thảo hồ sơ và hỗ trợ mọi thủ tục cần thiết để bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất nhanh chóng cho khách hàng.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai và các dịch vụ khác như sang tên sổ đỏ, cấp mới sổ đỏ, đính chính sổ đỏ,…tại các quận/huyện của Hà Nội cũng như các tỉnh/thành phố khác. Khách hàng có thể liên hệ khi cần sử dụng dịch vụ cụ thể liên quan.