Người nước ngoài khi cư trú tại Việt Nam phải được cơ quan xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ ngoại giao cấp thẻ tạm trú để được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và thẻ tạm trú có giá trị thay thị thực. Đây là một thủ tục khiến khá nhiều chủ thể có trách nhiệm phải quan tâm, trăn trở. Luật LVN với sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu của khách hàng, cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, giúp quý khách nhanh chóng tiếp cận thẻ tạm trú, bảo đảm quyền cư trú hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam. 

1.Những trường hợp được cấp thẻ tạm trú

– Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ được cấp thẻ tạm trú.
– Người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
– Người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
– Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
– Người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
– Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
– Người vào thực tập, học tập.
– Phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.
– Người vào Việt Nam lao động.
– Người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.
– Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA:
•Mẫu NA6 và NA8 sử dụng cho cơ quan, tổ chức; 
•Mẫu NA7 và NA8 sử dụng cho cá nhân.
– Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;
– Hộ chiếu;
– Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được cấp thẻ tạm trú

3. Trình tự đăng ký cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;
Người nước ngoài thuộc diện được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân đã mời, bảo lãnh trực tiếp làm thủ tục tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét cấp thẻ tạm trú. 

4. Quy định pháp luật về thời hạn của thẻ tạm trú

Thời hạn của thẻ tạm trú được cấp phù hợp với mục đích nhập cảnh và đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thẻ tạm trú có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm nhưng ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu ít nhất 30 ngày. Cụ thể:
– Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH có thời hạn không quá 05 năm.
– Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm.
– Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.
– Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.

5. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ tư vấn của Luật LVN 

Khi sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong, quý khách sẽ nhận được sự tư vấn tận tình, chuyên nghiệp từ phía luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi về những vấn đề liên quan tới việc đăng ký tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Quý khách cũng sẽ nhanh chóng nhận được thành quả của việc xin cấp bản thẻ tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam nhưng vẫn được đảm bảo tiết kiệm tối đa thời gian, công sức: Mọi hồ sơ, thủ tục đều do chuyên viên phía chúng tôi soạn thảo và hướng dẫn hoặc đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Luật Việt Phong cũng gửi tới quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi hệ thống văn bản pháp luật hoàn toàn miễn phí khi có yêu cầu.