Ngày nay, việc chuyển nhượng vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất diễn ra rất phổ biến trong các doanh nghiệp. Khi một doanh nghiệp chuyển nhượng phần vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đó sẽ được chuyển sang cho bên nhận chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng theo quy định. Vậy để tiến hành chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào, trình tự, thủ tục ra sao? Để hỗ trợ khách hàng có nhu cầu, Luật LVN cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng.

1. Điều kiện chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.
– Doanh nghiệp, các thành viên là chủ sở hữu doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn đầu tư phải xác định phần vốn là giá trị quyền sử dụng đất trong tổng giá trị vốn chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
– Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Văn bản về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
+ Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất của một phần thửa đất;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Trình tự, thủ tục tiến hành chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

Bước 1: Nộp hồ sơ
– Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai.
– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì ghi vào Sổ theo dõi và Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
Bước 2: Xem xét hồ sơ
Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện việc chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây: 
+ Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; 
+ Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định. 
Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; 
+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
Bước 3. Xác định nghĩa vụ tài chính
Cơ quan Thuế xác định nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải nộp. 
Bước 4.  Hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả
Bộ phận nhận và trả kết quả thu phí và trả kết quả cho người sử dụng đất theo quy định. 
Thời gian giải quyết: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.)

4. Công việc Luật LVN thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ

Khi khách hàng có yêu cầu dịch vụ chuyển nhượng vốn đầu tư là quyền sử dụng đất, Luật LVN sẽ hỗ trợ và thực hiện các công việc sau đây:
– Tiếp nhận hồ sơ và tư vấn chung về thủ tục đăng ký chuyển nhượng vốn đầu tư là quyền sử dụng đất ;
– Hoàn thiện hồ sơ đăng ký chuyển nhượng;
– Đại diện khách hàng đi thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng;
– Đại diện khách hàng giải quyết các khó khăn, vướng mắc gặp phải khi thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng;
– Nhận kết quả và bàn giao lại cho quý khách hàng;
Luật LVN hỗ trợ trọn gói dịch vụ đăng ký chuyển nhượng vốn đầu tư là quyền sử dụng đất uy tín và chất lượng. Quý khách có nhu cầu chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất xin vui lòng liên hệ qua số 1900.0191 để được các chuyên viên pháp lý hỗ trợ. Công ty Luật LVN luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/24 ( kể cả ngày nghỉ). Rất mong được hợp tác cùng quý khách!