Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì phải tiến hành đăng ký nội quy lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ cũng như thủ tục đăng ký nội quy vẫn luôn là băn khoăn, trăn trở của khá nhiều chủ thể không chuyên. Luật Việt Phong với đội ngũ luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm sẽ gửi tới quý khách dịch vụ đăng ký nội quy lao động, giúp quý khách nhanh chóng tiếp cận tính pháp lý của nội quy mà tiết kiệm tối đa thời gian, công sức cho các thủ tục hành chính.

1.Quy định của pháp luật về nội quy lao động

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
•Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
•Trật tự tại nơi làm việc;
•An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
•Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
•Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.
Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp nội quy lao động có quy định trái với pháp luật cần sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.
– Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
– Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
– Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
– Nội quy lao động.

3. Trình tự Luật Việt Phong thực hiện việc đăng ký nội quy lao động

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng, tư vấn những vấn đề pháp lý về nhu cầu đăng ký nội quy lao động
Bước 2: Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh, đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động
Bước 3: Kiểm tra, theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ, tiến hành sửa đổi, bổ sung khi có yêu cầu
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại
Bước 4: Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đăng ký nội quy lao động của Luật Việt Phong

– Nhận được sự tư vấn tận tình, môi trường làm việc chuyên nghiệp từ phía luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm
– Không cần đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của quá trình đăng ký, mọi hồ sơ, thủ tục sẽ do chuyên viên phía chúng tôi cung cấp, đảm bảo tiết kiệm thời gian, công sức cho quý khách nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả cao
– Nhanh chóng nhận được thành quả của hoạt động dịch vụ: Chỉ sau 15 ngày, nội quy lao động đã chính thức có hiệu lực trên thực tế