Công trình theo tuyến là công trình xây dựng kéo dài theo phương ngang, như đường bộ, đường sắt, đường dây tải điện, đường cáp viễn thông, đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước, các công trình khác. Trước khi tiến hành xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp. Vậy hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến cần những giấy tờ gì, trình tự, thủ tục tiến hành như thế nào? Trong phạm vi bài viết, Luật LVN xin cung cấp một số thông tin về thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến như sau:

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến

– Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;
+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;
+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
+ Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;
+ Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.
– Số lượng hồ sơ: 02 bộ 
Bước 1. Nộp hồ sơ
Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại UBND cấp huyện.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ
UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;
Bước 3. Thẩm định hồ sơ
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì UBND cấp huyện có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết.
Bước 4. Xin ý kiến cơ quan nhà nước có liên quan
Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, UBND cấp huyện có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
Bước 5. Cấp giấy phép xây dựng
Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép. Trường hợp đến hạn nhưng cần phải xem xét thêm thì UBND cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn.

3. Công việc Luật LVN thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ

Khi khách hàng có yêu cầu dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến, Luật LVN sẽ hỗ trợ và thực hiện các công việc sau đây:
– Tiếp nhận hồ sơ và tư vấn chung về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng;
– Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng;
– Đại diện khách hàng đi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng;
– Đại diện khách hàng giải quyết các khó khăn, vướng mắc gặp phải khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng;
– Nhận kết quả và bàn giao lại cho quý khách hàng;
Sử dụng dịch vụ cin cấp giấy phép xây dựng của Luật LVN, quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm với chất lượng dịch vụ uy tín và chất lượng. Quý khách chỉ cần cung cấp các tài liệu/giấy tờ cần thiết, Luật LVN sẽ hỗ trợ mọi thủ tục pháp lý cần thiết và bàn giao giấy phép xây dựng thuận tiện và nhanh chóng đến tận nhà cho quý khách hàng.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai và các dịch vụ khác liên quan như xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, xin cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến; gia hạn giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, xin cấp lại giấy phép xây dựng,… Quý khách có nhu cầu  tư vấn xin vui lòng liên hệ qua số 1900.0191 để được các chuyên viên pháp lý hỗ trợ.