Cập nhật Biên bản họp hội đồng thành viên về việc vay vốn mới nhất

Thông tin pháp luật mới nhất tại thuvienluat.vn. Để được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp, xin vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191.

Biên bản họp hội đồng thành viên là một trong các cơ sở để đưa ra các quyết định, nghị quyết liên quan đến tổ chức, hoạt động trong nội bộ công ty, trong đó có thể kể đến hoạt động vay vốn của doanh nghiệp. Vì vậy, khi tiến hành việc vay vốn, doanh nghiệp cần đảm bảo tiến hành cuộc họp hội đồng thành viên, biểu quyết và ghi nội dung biên bản cuộc họp theo đúng quy định trình tự, thủ tục. Vậy biên bản họp hội đồng thành viên về việc vay vốn cần có những nội dung cơ bản nào? Bài viết dưới đây của LVNLAW sẽ chia sẻ về biên bản họp hội đồng thành viên về việc vay vốn.

Biên bản hội đồng thành viên về việc vay vốn gồm những nội dung gì?

Biên bản họp hội đồng thành viên không có mẫu cụ thể nên người lập biên bản có thể tự do ghi biên bản nội dung cuộc họp của công ty mình. Tuy nhiên, theo điều 60 Luật Doanh nghiệp 2020 thì biên bản họp hội đồng thành viên cần đảm bảo có những nội dung chủ yếu sau: 

 1. Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;
 2. Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp GCN phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên không dự họp;
 3. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;
 4. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;
 5. Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;
 6. Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);
 7. Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Như vậy, đối với biên bản họp hội đồng thành viên về việc vay vốn thì vấn đề được thảo luận và biểu quyết sẽ là về việc vay vốn của doanh nghiệp, cụ thể: thông tin về khoản vay bao gồm ngân hàng vay vốn, mục đích vay, số tiền vay, tài sản đảm bảo, người đại diện thực hiện thủ tục vay vốn. 

Mẫu biên bản hội đồng thành viên về việc vay vốn

Dưới đây là mẫu Biên bản họp hội đồng thành viên về việc vay vốn do LVNLAW soạn thảo theo quy định pháp luật hiện hành. Quý khách có thể tham khảo để sử dụng:

CÔNG TY TNHH ……….

—-***—–

Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

Hà Nội, ngày ….   tháng …   năm ……

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ……………………………………

(V/v: Vay vốn ngân hàng)

–***—

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH …………….

Mã số doanh nghiệp: …………………… 

Địa chỉ trụ sở công ty: ……………………………………………

Hôm nay, vào lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng …. năm ………………, tại trụ sở công ty đã tiến hành họp Hội đồng thành viên.

I.THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng Thành viên Công ty gồm:

 1. …………………………… góp ……………………. VNĐ (…………… đồng), tương ứng với tỷ lệ ………% tổng số vốn điều lệ, thể hiện tại Giấy chứng nhận góp vốn số ………/GCN ngày ………………………….;
 2. …………………………… góp ……………………. VNĐ (…………… đồng), tương ứng với tỷ lệ ………% tổng số vốn điều lệ, thể hiện tại Giấy chứng nhận góp vốn số ………/GCN ngày ………………………….

II. BẦU CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP.

Chủ tọa: ……………..

Thư ký: ………………

Mỗi thành viên có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp. Tổng số phiếu biểu quyết là ……………… phiếu. Trong đó:……………… có ………………. phiếu biểu quyết;………………có …………. phiếu biểu quyết;

Các thành viên nắm giữ 100% tổng số phiếu biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN

–         Thực hiện vay vốn ngân hàng tại Ngân hàng ……………………..

–         Cử người đại diện thực hiện thủ tục vay vốn tại Ngân hàng ……..

 • Về việc vay vốn tại Ngân hàng ……………………….
 1. Thông tin về việc vay vốn tại Ngân hàng ……………… của Công ty TNHH ……

– Mục đích, phương án vay vốn:

– Số tiền vay:

– Thời hạn vay:

– Tài sản đảm bảo:

 1. Về việc cử người đại diện làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng …………………

Công ty TNHH …………….. cử Ông/bà dưới đây là người đại diện thực hiện việc vay vốn ngân hàng.

Ông/Bà………………………

Ngày sinh: ……………………….Dân tộc: ………………..   Quốc tịch: …

CMND/CCCD số: ……………..   cấp ngày…………….. tại …………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………

– Ông/ Bà có quyền nhân danh công ty ký kết các văn bản, giấy tờ cần thiết và thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc vay vốn ngân hàng.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ

 1. Về việc vay vốn tại Ngân hàng ………… của Công ty ………………….

Tổng số phiếu hợp lệ: ……………………. phiếu tương đương …………..% số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu không hợp lệ: ………. tương đương ………….%  số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu tán thành: ………………………… phiếu tương đương ……………% số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: ………… tương đương …………..%  số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: …………… tương đương …………………%  số phiếu biểu quyết

 1. Về việc cử người đại diện thực hiện thủ tục vay vốn ngân hàng

Tổng số phiếu hợp lệ: ……………………. phiếu tương đương …………..% số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu không hợp lệ: ………. tương đương ………….%  số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu tán thành: ………………………… phiếu tương đương ……………% số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: ………… tương đương …………..%  số phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: …………… tương đương …………………%  số phiếu biểu quyết

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Vay vốn tại Ngân hàng…………..: Đạt 100% số phiếu biểu quyết

Cử người đại diện thực hiện thủ tục vay vốn tại ngân hàng …………: Đạt 100% số phiếu biểu quyết

Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐTV thống nhất thông qua.

Đồng thời, Biên bản này được làm thành ………. bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi thành viên giữ một bản, một bản lưu tại trụ sở Doanh nghiệp theo quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc ………………………../

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nếu Quý độc giả vẫn còn chưa rõ về biên bản họp hội đồng thành viên về việc vay vốn hay các thắc mắc liên quan đến mẫu biên bản vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin sau để được để được giải đáp và hướng dẫn chi tiết từ luật sư, chuyên viên của chúng tôi.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LVNLAW

Tư vấn hỗ trợ 24/7

Mobile: 1900.0191 – 1900.0191

Email: info@luatlvn.vn

Website: https://luatlvn.vn

Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết, nội dung của bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo do tính thay đổi của luật áp dụng tại từng thời điểm và những đặc thù trong từng sự kiện pháp lý. Để được tư vấn, hướng dẫn chính xác nhất với trường hợp của quý khách, mọi câu hỏi, thắc mắc xin được phản hồi về Hotline 1900.0191 hoặc địa chỉ hòm mail bên dưới!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com