Thủ tục thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự?

Xếp hạng
Thủ tục thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự?

Thủ tục thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự?

Gửi bởi: Nguyễn Văn A

Trả lời có tính chất tham khảo

Khi có thiệt hại xảy ra, người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự có thể thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước thông qua thủ tục sau đây:

Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự xác định người bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường. Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm:

+ Đơn yêu cầu bồi thường;

+ Văn bản xác định thuộc trường hợp được bồi thường;

+ Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường.

Các văn bản liên quan:

Luật 35/2009/QH12 Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Trả lời bởi: Cục Bồi thường Nhà nước

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com