Thủ  tục thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính?

Thủ tục thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính?

Thủ tục thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính?

Gửi bởi: Nguyễn Văn A

Trả lời có tính chất tham khảo

Khi có thiệt hại xảy ra, người bị thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính có thể thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước thông qua một trong hai thủ tục sau đây:

1. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường. Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm:

+ Đơn yêu cầu bồi thường;

+ Văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ;

+ Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường.

2. Trường hợp khởi kiện vụ án hành chính, người khởi kiện cho rằng, hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra thiệt hại thì có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính thực hiện việc giải quyết bồi thường.

Các văn bản liên quan:

Luật 35/2009/QH12 Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Trả lời bởi: Cục Bồi thường Nhà nước

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com