Thu hồi thẻ Công chứng viên

Thu hồi thẻ Công chứng viên

Công chứng viên A, bị Tòa án tuyên 24 tháng cải tạo không giam giữ. Hỏi: trong thời gian bị truy tố, xét xử và chấp hành bản án thì công chứng viên A có bị miễn nhiệm, tạm đình chỉ hay tước giấy phép hành nghề hay không?

Gửi bởi: bùi khắc toản

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 1 Điều 14 Luật Công chứng 2014 quy định về các trường hợp tạm đình chỉ hành nghề công chứng: “1. Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề quyết định tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên trong các trường hợp sau đây:

a) Công chứng viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Công chứng viên đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.”

Khoản 2 Điều 15 Luật Công chứng 2014 quy định về các trường hợp miễn nhiệm công chứng viên:

“2. Công chứng viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 8 của Luật này;

b) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

d) Không hành nghề công chứng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm công chứng viên hoặc không hành nghề công chứng liên tục từ 12 tháng trở lên;

đ) Hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này mà lý do tạm đình chỉ hành nghề công chứng vẫn còn;

e) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc;

g) Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án;

h) Thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên quy định tại Điều 13 của Luật này tại thời điểm được bổ nhiệm”

Căn cứ theo quy định trên, khi công chứng viên đang bị truy tố thì sẽ bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng vì đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi đã có bản án của Tòa án tuyên hình phạt là cải tạo không giam giữ 24 tháng và người này đang chấp hành hình phạt thì thuộc trường hợp miễn nhiệm công chứng viên theo quy định tại Điều 15 nêu trên. Trường hợp bị miễn nhiệm hành nghề công chứng viên thì công chứng viên sẽ bị thu hồi thẻ hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 06/2015/NĐ-CP ngày 15/06/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật Công chứng.

Trả lời bởi: CTV3

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com