Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của công chứng viên

Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của công chứng viên

Tôi đang là thành viện hợp danh của Văn phòng công chứng C trên địa bàn tỉnh A, nay tôi lập đề án thành lập một Văn phòng công chứng D cũng tại tỉnh A và được UBND tỉnh A ban hành Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng D. Sau khi có quyết định cho phép thành lập tôi đã xin chấm dứt tư cách thành viên hợp danh tại Văn phòng công chứng C và đã được thành viên hợp danh còn lại nhất trí, được lập thành biên bản. Sau khi có biên bản cho chấm dứt thành viên hợp danh tôi gửi Sở Tư pháp tỉnh A để làm thủ tục xin cấp giấy đăng ký hoạt động, nhưng Sở Tư pháp lại yêu cầu tôi phải tìm công chứng viên hợp danh mới cho Văn phòng công chứng C và đồng thời làm thủ tục thay đổi đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng C thì tôi mới được đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng D mà tôi mới thành lập. Vậy Sở Tư pháp tỉnh A yêu cầu như trên có đúng quy định pháp luật không?

Gửi bởi: bùi hoàng minh

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật công chứng 2014, Công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng có thể chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo nguyện vọng cá nhân hoặc trong các trường hợp khác do pháp luật quy định. Việc bạn tự nguyện xin chấm dứt tư cách thành viên hợp danh tại Văn phòng công chứng C và đã được thành viên hợp danh còn lại nhất trí là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Việc chấm dứt tư cách công chứng viên hợp danh và tiếp nhận công chứng viên hợp danh mới được thực hiện theo quy định của Luật công chứng và pháp luật về doanh nghiệp.

Hiện nay, Luật công chứng quy định Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên, nên nếu việc bạn chấm dứt tư cách thành viên hợp danh dẫn đến việc Văn phòng công chứng C không còn đủ hai thành viên hợp danh thì Văn phòng công chứng C phải tiếp nhận công chứng viên hợp danh mới để đảm bảo đủ số lượng thành viên hợp danh. Tuy nhiên, pháp luật không có quy định nào yêu cầu bạn phải thực hiện thủ tục bổ sung này như yêu cầu của Sở Tư pháp.

Trả lời bởi: CTV3

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com