Biên bản thanh lý vé máy bay

Mẫu Biên bản thanh lý vé máy bay


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–

BIÊN BẢN THANH LÝ VÉ MÁY BAY

Hôm nay hồi…..giờ…..phút, ngày….tháng….năm 2019

Tại……………………………………………

Bên thanh lý

Họ tên:……………………………… Số điện thoại: ……………………………………

Số CMND: …………………………….ngày cấp……………..nơi cấp…………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………..

Bên nhận thanh lý

Họ tên: ………………………….………. Số điện thoại: …………………………………

Số CMND: ………………………………ngày cấp…………….nơi cấp………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………..

Tiến hành thanh lý vé máy bay

– Tên/hãng vé:………………………………………………………………………………

– Số lượng:…………………………………………………………………………………

– Giá tiền: ………………………… (bằng số)………………..………………..(bằng chữ)

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản.

Bên thanh lý                                                                                        Bên nhận thanh lý  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com