Hợp đồng thuê quản lý nhà hàng, quán ăn, caffe, chuỗi cửa hàng đồ uống, cơ sở karaoke

Hợp đồng thuê quản lý nhà hàng, Hợp đồng thuê quản lý cho quán ăn, Hợp đồng thuê quản lý cho cửa hàng caffe hay các chuỗi cửa hàng đồ uống, cơ sở karaoke là những dạng hợp đồng quản lý phổ biến.

Vậy những Hợp đồng quản lý này có điểm chung hay khác biệt gì, việc sử dụng trong từng trường hợp cần lưu ý những gì, các bạn có thể theo dõi bài viết dưới đây để nắm được những thông tin cần thiết.

Hợp đồng thuê quản lý là gì

Hợp đồng thuê quản lý là thoả thuận giữa bên có tài sản, cơ sở vật chất, mô hình kinh doanh, dự án cần có người theo sát, quản lý, báo cáo, vận hành và một bên có chuyên môn, khả năng để thực hiện các yêu cầu mà bên kia đề ra.

Về đặc điểm, Hợp đồng thuê quản lý là một dạng biến thể đặc biệt có các tính chất của cả hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ. Bởi lẽ bản chất của công việc quản lý cũng là một vị trí người lao động trong bộ máy hoạt động của một cơ sở bất kỳ vì thế nó mang các tính chất đặc thù của Hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, lĩnh vực quản lý cũng đang được một số đơn vị khai thác và cung cấp một cách chuyên nghiệp cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu vì thế Hợp đồng thuê quản lý cũng mang theo các tính chất của cả Hợp đồng dịch vụ tuỳ theo bối cảnh sử dụng Hợp đồng.

Những yếu tố cần xác định trước khi lập Hợp đồng thuê quản lý

Trước khi lập Hợp đồng thuê quản lý, các bên cần nắm được những rủi ro trong thoả thuận này và những điều kiện tiên quyết đảm bảo cho thoả thuận trong Hợp đồng là hợp pháp và an toàn khi xảy ra các sự cố không mong muốn. Một trong số những lưu ý quan trọng bao gồm:

 • Các điều kiện, chứng chỉ, bằng cấp chứng minh cho khả năng/chuyên môn quản lý;
 • Các điều kiện/thủ tục khác thoả mãn cho người lao động như Giấy phép lao động (đối với người lao động nước ngoài), bảo hiểm, an toàn lao động;
 • Các thông tin công khai, được công khai và cấm công khai của cả hai bên;
 • Trách nhiệm và khả năng chịu trách nhiệm của bên nhận công việc quản lý;
 • Các tiêu chí, mục tiêu, phạm vi đề ra cụ thể của công việc quản lý;
 • Quyền giám sát sau cùng, quyền kiểm tra, quyền yêu cầu của bên thuê quản lý;

Mẫu Hợp đồng thuê quản lý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

…………, ngày … tháng … năm 2023

HỢP ĐỒNG THUÊ QUẢN LÝ

(Tên cơ sở: ……….. – Nằm tại địa chỉ …………………………………..)

(Số: ……/HĐTQL)

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành khác có liên quan;
 • Căn cứ nhu cầu, khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2023, tại …………………….., xã …….., huyện …………….., chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ (BÊN A) :

Ông/Bà:  ……………………………….

Sinh ngày:     ……………………..

CMND số: ……………….., cấp ngày: ……………., tại Công an: ………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………..

Hiện đang là chủ sở hữu, người đại diện hợp pháp của cơ sở: ……….. – Nằm tại địa chỉ …………………………………

BÊN QUẢN LÝ (BÊN B) :

Ông/Bà:         ……………………………………………….

Sinh ngày:     ……………………..

CMND số: ……………….., cấp ngày: ……………., tại Công an: ………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………

Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu và thảo luận, hai bên cùng đi đến thống nhất thỏa thuận Hợp đồng thuê quản lý cơ sở với những nội dung như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN

VÀ THỜI HẠN

Cơ sở là đối tượng của Hợp đồng này có đặc điểm như sau:

Cơ sở ……………………. hoạt động theo Giấy phép số … được Ủy ban nhân dân huyện …………. cấp phép ngày … tháng … năm …………. Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh số ……………… – Tên hộ kinh doanh: ………….. được Ủy ban nhân dân huyện ……………… cấp phép ngày … tháng … năm ………

–    Tên cơ sở               :

–    Địa chỉ                   : 

–    Diện tích                : ……….m2 đất ……………..m2 xây dựng ………….tầng

Số phòng         :

–   Người đại diện        :

 1. Bên A có nhu cầu thuê một bên độc lập để thực hiện các công việc quản lý, duy trì hoạt động ổn định cho cơ sở này theo các tiêu chí, yêu cầu đề ra cụ thể của Bên A. Bên A giao cho Bên B quyền sử dụng tất cả các thiết bị, cơ sở vật chất bên trong (gồm có nội thất, bàn ghế, sofa, máy hát, màn hình, máy lạnh, tủ lạnh, quầy bar, danh sách số lượng cụ thể sẽ được lập thành Biên bản giao nhận khi ký Hợp đồng này)
  1. Bên B sẽ phải thực hiện việc báo cáo thường xuyên cho Bên A về tình trạng của cơ sở được quản lý theo thống nhất là 1 tháng/1 lần, ngoài ra phải thông báo ngay lập tức trong trường hợp phát sinh các sự kiện, sự cố bất ngờ.
  1. Kể từ thời điểm bàn giao, Bên B có quyền thay mặt Bên A làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, khách hàng trong phạm vi mà Bên A uỷ quyền, tự chịu mọi trách nhiệm với các vấn đề liên quan tới cơ sở có tên ……….. tại địa chỉ ……….nếu không có thông báo và không được sự chấp thuận của Bên A bằng văn bản.
  1. Thời hạn thực hiện dịch vụ Quản lý cơ sở nói trên là … năm (……….. năm) kể từ ngày ký bản Hợp đồng này.

ĐIỀU 2: GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất cho giá thuê dịch vụ quản lý là:  ….000.000 VNĐ/ tháng (Bằng chữ: ……………… triệu đồng trên một tháng).

Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí khác nếu có.

Giá trên được giữ nguyên trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng này, không phụ thuộc vào biến động kinh tế của thị trường, tăng hoặc giảm theo thỏa thuận của các khách hàng.

2.3. Tiền thuê dịch vụ quản lý được thanh toán tháng/ 1 lần. Số tiền được thanh toán vào ngày ký hợp đồng này tương ứng cho các tháng kế tiếp kể từ khi đến hạn thanh toán.

2.4. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

ĐIỀU 3: CAM KẾT VÀ QUYỀN CỦA CÁC BÊN

Bên A :

 • Cơ sở thuộc đối tượng của Hợp đồng này đang và chỉ thuộc quyền sử hữu hợp pháp của bên A, không có bất kỳ tranh chấp nào hay thỏa thuận nào với bên thứ ba khác;
 • Cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên B thực hiện công việc đạt hiệu quả cao nhất;
 • Có đầy đủ các giấy tờ hợp pháp đối với lĩnh vực đang hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm trong phạm vi thoả thuận;
 • Bên A có quyền yêu cầu bên B thông báo kịp thời đầy đủ các thông tin về việc thực hiện các công việc đã ủy quyền.
 • Được bồi thường thiệt hại nếu Bên B có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.
 • Bên A sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ, các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này không giấu diếm, gian dối gây ảnh hưởng tới quá trình quản lý sau này của Bên B (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm);
 • Không trực tiếp tham gia bất kỳ vấn đề gì về nội dung hoạt động của Quán tính từ thời điểm sau khi đã bàn giao cho Bên B;

Bên B :

 • Nhận bàn giao Cơ sở, thực hiện công việc theo thoả thuận và thông báo thường xuyên, đầy đủ cho Bên A về tình hình thực hiện công việc quản lý;
 • Bảo quản, giữ gìn tài sản và tài liệu được giao theo thỏa thuận để thực hiện công việc;
 • Được Thanh toán các chi phí dịch vụ quản lý và các chi phí khác có liên quan đúng thời hạn;
 • Kiểm tra, đối chiếu và có quyền yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết nếu thiếu để phục vụ hoạt động quản lý sau khi đã nhận quán;
 • Có nghĩa vụ Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm Hợp đồng.
 • Tự chịu trách nhiệm về nhân lực, đội ngũ quản lý, vận hành, kế hoạch, phương án kinh doanh sau đó;
 • Chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các tài sản của quán đã được bàn giao cũng như bất động sản tại địa chỉ cho thuê, trong trường hợp hư hỏng phải tự tiến hành sửa chữa và thông báo cho Bên A;
 • Không được phép tự ý tiến hành sửa chữa các phần có liên quan tới kết cấu nhà, xây thêm, cơi nới, đục cửa,… nếu không có sự đồng ý của Bên A, nếu tự ý tiến hành sẽ bị buộc phải khôi phục tình trạng ban đầu;
 • Trong phạm vi công việc của mình, hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trực tiếp về toàn bộ hoạt động của Cơ sở và các vấn đề phát sinh trước pháp luật sau khi đã nhận bàn giao theo Hợp đồng này;
 • Cam kết tuân thủ pháp luật và các điều kiện khác trong quá trình thực hiện;

ĐIỀU 4: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

4.1. Vì bất cứ lý do gì mà một trong hai bên không thực hiện hay thực hiện không đúng những thỏa thuận đã thống nhất tại Hợp đồng này sẽ bị coi là vi phạm Hợp đồng và phải chịu phạt Hợp đồng cùng với trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên còn lại.

Giá trị phạt Hợp đồng được thống nhất là: ….000.000 VNĐ (Bằng chữ: ……………… triệu đồng)

4.2. Khi có tranh chấp các bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không thể thỏa thuận, thì một bên có quyền đưa sự việc ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, mọi phí tổn cho hoạt động xét xử và luật sư sẽ do Bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng sẽ chấm dứt trong những trường hợp sau:

5.1. Sau khi 02 (hai) bên đã hoàn thành các thỏa thuận trong Hợp đồng này;

5.2. Nếu trong quá trình hoạt động vì lỗi của Bên B mà các Giấy phép kinh doanh bị thu hồi hoặc có Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đình chỉ, cấm kinh doanh thì Hợp đồng này sẽ chấm dứt hiệu lực;

5.3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này nếu yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng không qua thỏa thuận thống nhất của hai bên hoặc không hợp pháp thì bên có lỗi sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực ngay lập tức khi ký, ngày … tháng … năm 2023

Hợp đồng này gồm 05 trang, lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, tuân theo pháp luật Việt Nam và có giá trị pháp lý như  nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.

Thái Nguyên, ngày ….. tháng … năm 2023

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

PHỤ LỤC

TÀI SẢN, VẬT TƯ, TÌNH TRẠNG BÀN GIAO

Các bên đồng ý tiến hành xác nhận danh mục tài sản, vật tư của Cơ sở bàn giao vào ngày …/…/……, bằng danh sách dưới đây:

STTTênTình trạngGhi chú
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com