Mẫu đơn xin học thêm ở nhà cô giáo

Mẫu đơn xin học thêm nhà cô giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

….……………., ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN XIN HỌC THÊM

V/v: Xin học thêm tại nhà cô …………………..

– Căn cứ vào Thông tư số 17/2012/TT-BGDDT, ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

– Căn cứ vào nhu cầu của người làm đơn.

Kính gửi: ………………………………………………………………

 ………………………………………………………………

 ………………………………………………………………

Tôi tên là: ………………………………………………………………………

Quê quán: ………………………………………. Ngày sinh: …. / …. / ………

CMND/CCCD số: ……………………………… Ngày cấp: … / … / …………

Tại: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường chú: ……………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………….

Tôi làm đơn này để trình bày và yêu cầu vấn đề như sau:

Tôi hiện đang là học sinh lớp ……….. Trường ………………………………..

Hiện nay, do cần chuẩn bị ôn tập, rèn luyện những kiến thức cho kỳ thi………… sắp tới. Nên tôi có mong muốn được tham gia lớp học thêm môn: ………………

Do:

– Cô (thầy)  ……………………… giảng dạy, đứng lớp

– Thời gian: ……………………………………………. Địa điểm: tại nhà thầy (cô) …………………… (Địa chỉ: …………………………………………….. )

Căn cứ:

– Căn cứ vào Điều 6, Thông tư số 17/2012/TT-BGDDT, ban hành quy định về dạy thêm, học thêm:

“Điều 6. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:

1. Cam kết với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

2. Công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm:

a) Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách người dạy thêm;

c) Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm;

d) Mức thu tiền học thêm.”

– Căn cứ vào Điều 20

“Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

….

2. Quản lý và đảm bảo quyền của người học thêm, người dạy thêm. Nếu tạm ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm phải báo cáo cơ quan cấp phép và thông báo công khai cho người học thêm biết trước ít nhất là 30 ngày. Hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học thêm tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Quản lý, lưu giữ và xuất trình khi được thanh tra, kiểm tra hồ sơ dạy thêm, học thêm bao gồm: hồ sơ cấp giấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm; danh sách người học thêm; thời khóa biểu dạy thêm; đơn xin học thêm, hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành.

…”

Từ những gì tôi đã trình bày và căn cứ pháp luật đã nêu ra ở trên, mong ………….. xem xét và đáp ứng nhu cầu của tôi.

Tôi xin cam kết thực hiện đúng những nội dung quy định của lớp học và luật quy định.
Ngoài Đơn xin học thêm, tôi có gửi kèm các giấy tờ khác:

– 01 Bản sao CMND/CCCD của …………………………………………….

– …………………….

– .……………………

Tôi xin trân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com