Công văn đề nghị diễn tập PCCC

Công văn đề nghị diễn tập PCCC

CÔNG AN PCCC ……
 ————————
Số … / CV
V/v: Đề nghị diễn tập PCCC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
..……………., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: …………………………………………………………………

Theo quyết định số …. / ….. của Công an PCCC thành phố ……………, ngày … / … / … về việc tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy cho người dân sinh sống, cư trú tại địa bàn thành phố ……………….

Thời gian tổ chức diễn tập: Từ … / … / … đến ngày … / … / …

Địa điểm tổ chức diễn tập: ………………………………………………….

Thành phần tham gia: ……………………………………………………

Quy mô:

Diễn tập gồm: … hoạt động, cụ thể:

+ ………………….

+ …………………

Mong ………………………………, nghiêm túc thực hiện, đồng thời nhắc nhở người dân trên địa bàn tham gia vào buổi diễn tập để nắm bắt được các nguyên tắc, quy định về PCCC.

Trân trọng!

Nơi nhận
Như trên;
Lưu: VT;
Ký, ghi rõ họ tên

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com