Công văn đề nghị giải thể chi đoàn

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN ……
Số: ……/CV-CĐ
V/v: Đề nghị giải thể chi đoàn
    ………………, ngày ….. tháng …. năm ……

Kính gửi: – Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

  – Ban chấp hành Đoàn tỉnh ……….

– Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

– Căn cứ Công văn số …/…/CV-… của ………..về việc hướng dẫn quy trình và thủ tục giải thể, chia tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở Đoàn, chi đoàn trực thuộc;

– Căn cứ tình hình thực tiễn công tác chi Đoàn hiện nay;

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao vào ngày ………….., nhận thấy việc tiếp tục duy trì hình thức chi Đoàn không còn phù hợp về mặt tổ chức cũng như kinh tế, ngân sách nhà nước, chi Đoàn ….. làm công văn này để đề nghị các lãnh đạo xem xét, đồng ý với quyết định cho chi Đoàn …. được giải thể. 

Kèm theo công văn này là các tài liệu liên quan đến chi Đoàn và nhiệm vụ được giao, bao gồm:

  1. Danh sách nhiệm vụ được giao;

  2. Danh sách Ban chấp hành và các thành viên chi Đoàn ….;

  3. ………………………………………….

Chi đoàn ….. cam kết các nội dung trên là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:TM. CHI ĐOÀN ….
– Như Kính gửi;BÍ THƯ
– Lưu VT(Ký, ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com