Đơn xin chuyển vị trí công việc

Đơn xin chuyển vị trí công việc là văn bản được người lao động sử dụng gửi đến cơ quan, người sử dụng lao động. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

1. Mục đích viết đơn xin chuyển vị trí công việc

Đơn xin chuyển vị trí công việc được xử dụng để người lao động đề đạt nguyện vọng, mong muốn tới người sử dụng lao động về việc xin được điều chuyển công việc sang vị trí công việc mới, bộ phận khác, hoặc cùng công việc tại một cơ sở, chi nhánh khác. Đơn có thể gửi tới Ban Giám đốc, trưởng bộ phận, trưởng phòng ban, Bộ phận nhân sự trong công ty. Công việc xin chuyển phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khả năng, kinh nghiệm, trình độ hay đôi khi là do điều kiện khách quan do việc di chuyển tới nơi làm việc,…… của người lao động. Đơn xin chuyển vị trí công việc có thể làm thay đổi hoặc không thay đổi các vấn đề về lương thưởng của người lao động trong tùy từng trường hợp cụ thể.

2. Những trường hợp có thể được xem xét chuyển vị trí công việc:

Người lao động có thể sử dụng mẫu Đơn xin chuyển vị trí công việc để xin xem xét chuyển vị trí trong một số trường hợp như sau:

 • Trường hợp Công ty có chính sách, nội quy về việc chuyển vị trí công việc hoặc thỏa thuận về việc chuyển vị trí công việc giữa người lao động và công ty nằm trong hợp đồng lao động đã ký;
 • Trường hợp Công ty phát triển đề án mới, trong đó có đề cập hoặc khuyến khích người lao động tham gia phát triển dự án và người lao động đang thực hiện công việc ở vị trí hoàn toán khác;
 • Trường hợp vì những lý do khách quan, vị trí xin chuyển đang thiếu hụt nhân lực và người lao động mong muốn được phát triển ở vị trí mới;
 • Trường hợp vì những lý do chủ quan, người lao động xin điều chuyển để phù hợp với các điều kiện, khả năng thực hiện công việc của mình;

3. Các quy định pháp luật liên quan đến chuyển vị trí công việc

Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/01/2021, người lao động và người sử dụng lao động phải tuân thủ và thực hiện theo hợp đồng lao động đã ký kết. Tuy nhiên, cùng với các quy định của Bộ luật dân sự, Bộ luật cũng quy định về việc cho phép các bên có quyền thỏa thuận, sửa đổi hợp đồng. Cho nên, khi có sự thống nhất, nhất trí của người lao động và người sử dụng lao động, thì việc chuyển vị trí công việc khi có lý do chính đáng hoặc căn cứ rõ ràng, phù hợp là hoàn toàn hợp pháp.

4.Hướng dẫn viết Đơn xin chuyển vị trí công việc

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin chuyển vị trí công việc đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

 • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
 • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
 • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
 • Chủ thể viết Đơn xin chuyển vị trí công việc là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
 • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
 • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
 • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
 • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

5.Mẫu Đơn xin chuyển vị trí công việc số 1

Phần đầu đơn: tiêu đề, quốc ngữ, tên đơn, kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN CHUYỂN VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

Căn cứ: – Hợp đồng lao động số ……………..

              – Chính sách điều chuyển vị trí công việc sau 3 năm làm việc tại Nội Quy lao động công ty, ban hành ngày…./…../2018

Kính gửi: Công ty ……………………….

– Phòng Nhân sự

– Ban Giám đốc

Phần thông tin của người làm đơn:

Tôi là: ………………………………………………… Sinh năm: ……………….

Đang làm việc tại bộ phận: Thử nghiệm an toàn

Phần nội dung:

(Trình bày về thực trạng công việc, lý do nhằm thuyết phục người sử dụng lao động rằng việc thuyên chuyển vị trí, bộ phận cho người lao động là hợp lý):

Tôi làm đơn này, xin trình bày với quý công ty nội dung như sau:

Tôi bắt đầu làm việc tại công ty với vị trí kỹ sư phần máy trong bộ phận thử nghiệm an toàn sản phẩm từ năm 2017 đến nay. Mặc dù công việc rất áp lực, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả là những năm qua, tôi đều được báo cáo hoàn thành công việc của mình. Tuy nhiên, để phát huy hết các kỹ năng, khả năng của mình, cũng như dựa trên chính sách của Công ty về việc chuyển vị trí công việc với các nhân viên đã có thâm niên làm việc ở công ty từ 3 năm trở lên, cũng như mong muốn thử sức ở các vị trí mới, tôi có mong muốn được chuyển sang vị trí lắp ráp và vận hành sản phẩm của công ty.

Phần đề nghị: Đề nghị, quý công ty/ quý ông/ quý bà …………

(Phần này đưa ra nhưng yêu cầu, đề nghị, mong muốn của người lao động về một vị trí, bộ phận làm việc mới mong muốn cụ thể nhất có thể):

Vì vậy, bằng đơn này, tôi kính đề nghị quý công ty xem xét, chấp thuận cho tôi chuyển vị trí công việc sang vị trí mớ nêu trên, để tôi phát huy được hết các khả năng của mình.

Tôi xin cam đoan nội dung tôi trình bày nêu trên hoàn toàn là tự nguyện và xin chịu trách nhiệm trước công ty, pháp luật về các nội dung nêu trên. Kính mong quý công ty xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

6. Mẫu Đơn xin chuyển vị trí công việc số 2

ĐƠN XIN CHUYỂN VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty CP Xây dựng Thiên Lộc

Tôi là: Tạ Thị Linh Sinh năm: 1995

Là nhân viên phòng pháp chế của Công ty

Tôi xin trình bày với quý công ty nội dụng như sau:

Qua trao đổi với ban giám đốc cũng như thông qua kênh thông tin từ Trưởng phòng, tôi nắm được công ty đang muốn tìm đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm để xây dựng và phát triển dự án mới của công ty. Cá nhân tôi nhận thấy, mình còn trẻ, tuy trải nghiệm chưa nhiều như các thành viên còn lại của phòng nhưng với tinh thần tiến lên và học hỏi. bằng sự nỗ lực của bản thân, tôi mong muốn được tham gia vào ban dự án mới để góp phần cùng với các thành viên khác đảm nhận và xây dựng dự án mới của công ty đi đến phát triển.

Cho nên, tôi làm đơn này xin tự tiến cử bản thân và xin chuyển vị trí công việc của mình sang phòng dự án mới của công ty để công tác và làm việc.

Tôi xin cam đoan việc xin điều chuyển vị trí này là hoàn toàn tự nguyện và sẽ nỗ lực hết mình ở vị trí mới. Kính mong quý công ty xem xét chấp nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

7. Mẫu Đơn xin chuyển vị trí công việc số 3

ĐƠN XIN CHUYỂN VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

Kính gửi: Giám đốc chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH phát triển thực phẩm TiKi

Tên tôi là: Phùng Thị Hương, Sinh năm 1992

Hiện đang là nhân viên đóng gói làm việc tại chi nhánh

Tôi làm đơn này xin được chuyển vị trí công việc sang vị trí nhân viên kho tại Kho số 3

Lý do xin điều chuyển:

Nơi tôi ở hiện nay ở Gia Lâm, Hà Nội, hàng ngày di chuyển đến nơi làm việc của chi nhánh thông thường hết hơn 1 giờ đồng hồ. Những ngày tắc đường hoặc thời tiết bất lợi, việc di chuyển của tôi càng khó khăn hơn. Nay tôi được biết công ty mở rộng kinh doanh, mở thêm kho và đang cần bổ sung cho Kho ở Gia Lâm.

Vì thế, tôi mong muốn được công ty điều chuyển công việc của mình sang kho mới để thuận tiện hơn cho việc di chuyển và làm việc. Kính mong quý công ty xem xét nguyện vọng của tôi và chấp thuận.

Tôi xin cam đoan sẽ hoàn thành các công việc được giao ở vị trí hiện tại và cam kết sẽ bàn giao đầy đủ các nội dung làm việc theo yêu cầu của công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn/.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com