Thông báo về lịch thanh tra vệ sinh khu xưởng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo về lịch thanh tra vệ sinh khu xưởng


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH/TP…………………

SỞ ……………………..

————————-

Số: ……../TB -………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……………….., ngày … tháng … năm 20…

THÔNG BÁO VỀ LỊCH THANH TRA VỆ SINH KHU XƯỞNG

Lịch thanh tra vệ sinh khu xưởng ……….Công ty ………………..

Thực hiện theo Chỉ đạo của UBND tỉnh/tp ……………….. và kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở ………………………….. đối với các doanh nghiệp, nhà máy ……………. trên địa bàn tỉnh/tp…………………., Sở ………………….. thông báo với Quý công ty về lịch thanh tra vệ sinh khu xưởng ………… của Công ty như sau:

Lịch thanh tra

………………………………………………….

Thành phần đoàn thanh tra

………………………………………………….

Nội dung thanh tra

  • Thanh tra vệ sinh nơi làm việc
  • Thanh tra vệ sinh khu vực bếp ăn, nhà ăn công nhân
  • Thanh tra vệ sinh khu vực vệ sinh công nhân
  • …………………………………………………

Đề nghị Công ty ……………………………………. nghiêm túc thực hiện theo thông báo./.

Nơi nhận:

–          …

–          Lưu VT, …

GIÁM ĐỐC SỞ …………………..

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com