Hợp đồng giữ lại tiền bảo hành

Hợp đồng giữ lại tiền bảo hành là văn bản giữa các bên chủ thể, thông thường là hai bên A và B, nhằm ghi nhận lại thỏa thuận, nội dung làm việc đã thống nhất. Chúng tôi cung cấp dưới đây là mẫu Hợp đồng cơ bản được soạn thảo và sử dụng qua những giao dịch tương tự, đã bổ sung, khắc phục những rủi ro, sai xót trong các bản cập nhật trước đó, áp dụng theo quy định mới nhất của pháp luật.

Hướng dẫn sử dụng mẫu Hợp đồng giữ lại tiền bảo hành

Để có một bản Hợp đồng hoàn chỉnh, tiền đề cho những an toàn pháp lý sau này, chúng tôi khuyến nghị bạn cần sự góp ý của những chuyên gia, Luật sư trong ngành. Việc tự thực hiện có thể dẫn tới những thiệt hại không mong muốn. Để nhận được sự tư vấn MIỄN PHÍ, liên hệ ngay Hotline 1900.0191.

Trong trường hợp, các bạn vẫn muốn tự mình xây dựng Hợp đồng giữ lại tiền bảo hành, dưới đây là sẽ là những hướng dẫn bạn cần lưu ý để đảm bảo tính pháp lý cho văn bản này.

  • Địa danh, ngày, tháng, năm ký kết giao dịch Hợp đồng (phần “….,ngày…tháng….năm….“)
  • Số hiệu Hợp đồng, căn cứ số liệu nội bộ hoặc ký hiệu thời gian (phần “Số:………/HĐTPTN -……….”);
  • Danh sách các văn bản pháp Luật điều chỉnh, Bộ Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định (phần “Căn cứ…”);
  • Thông tin của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng giữ lại tiền bảo hành, tên gọi, địa chỉ, liên lạc, vị trí, chức vụ, thông tin nhân thân, Mã số thuế hoặc số CMND/CCCD (phần “Các bên A và B”);
  • Các điều khoản dự thảo bổ sung bên trong Hợp đồng (phần “…” tại mỗi điều khoản);
  • Phần ghi ngày tháng (phần “…/…/…” tại mỗi điều khoản);
  • Nội dung Hợp đồng có tối thiểu những điều khoản cơ bản là Đối tượng hợp đồng, Thời gian thực hiện, Thanh toán, Quyền và nghĩa vụ các bên, Chấm dứt hợp đồng, Vi phạm, Bồi thường, Cam kết (Việc bổ sung các điều khoản khác là có thể phụ thuộc vào từng loại Hợp đồng và bối cảnh phù hợp);
  • Các bên tham gia Hợp đồng ký tên ở cuối văn bản (phần “Đại diện bên A/B Ký và ghi rõ họ tên”);
  • Hình thức Hợp đồng: Viết tay hoặc đánh máy, có thể Công chứng hoặc không Công chứng;

Mẫu Hợp đồng giữ lại tiền bảo hành


Bảo hành là một trong những nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ (trong quan hệ mua bán hàng hoá chính là bên bán hàng hay bên cung ứng dịch vụ). Bảo hành có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm phòng tránh tình trạng bán hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái hoặc thi công cẩu thả, gian dối. Trong các hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng xây dựng theo thỏa thuận của hai bên, bên mua hàng thường được quyền giữ lại một phần tiền mua hàng, trị giá từ 3 – 5% giá trị hợp đồng và khoản tiền này chỉ được thanh toán cho bên bán hàng sau khi đã hết thời hạn bảo hành. Nội dung này được ghi nhận dưới hình thức một điều khoản trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng. Dưới đây, chúng tôi xin tư vấn về thỏa thuận giữ lại tiền bảo hành trong phụ lục hợp đồng xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———

 …………, ngày … tháng… năm 2019

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG GIỮ LẠI TIỀN BẢO HÀNH

Số……………../PLHĐ

– Căn cứ quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ – CP quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng;

– Căn cứ theo HĐKT số …………. đã ký ngày…, tháng…, năm…

– Căn cứ nhu cầu thực tế của hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019 tại ………………………………., chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ XÂY DỰNG (Bên A):

Công ty …………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: …………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: +84……………………….  Fax: +84…………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:…………………… Mở tại Ngân hàng …………………………………………..

Chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………..

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B):

CÔNG TY…………………………………………………………………………………..

Đại diện: ………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: +84……………………….  Fax: +84…………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………… Mở tại Ngân hàng: …………………………………..

Chi nhánh: …………………………………………………………………………………………….

1. Nội dung thỏa thuận

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ……. về giữ lại tiền bảo hành trong hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

2. Điều khoản chung :

2.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

2.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành …….. bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ  … bản.

2.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………….. số………………và có giá trị kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                                       Chức vụ

(Ký và ghi rõ họ tên)                               (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com