Văn bản Cam kết thực hiện nhiệm vụ

Cam kết thực hiện nhiệm vụ là văn bản do chủ thể có nghĩa vụ xác lập cam kết thực hiện công việc, nhiệm vụ trong quá trình làm việc, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng. Dưới đây là mẫu văn bản cam kết thực hiện nhiệm vụ cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu văn bản Cam kết thực hiện nhiệm vụ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…,ngày…tháng…năm…..

CAM KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Kính gửi: – Ban lãnh đạo công ty…………

                                                                           -Trưởng phòng quản lý……

Căn cứ Thông báo số:…./….-….. về phòng trào thi đua đẩy mạnh thành tích giữa các công nhân viên tại Công ty;

Căn cứ………………;

Họ và tên:……………………………………………… Ngày sinh:……………..

Chức vụ: Nhân viên                              Phòng/Ban:……………………………….

Công ty:…………………………………………………………………………….

Hưởng ứng phong trào chung do Công ty …phát động, tôi xin cam kết thực hiện mọi nhiêm vụ được giao như sau:

  • Hoàn thành tiến độ công việc được giao theo đúng thời gian yêu cầu.
  • Tích cực làm việc, đóng góp ý kiến giúp Công ty ngày càng phát triển hơn.
  • Linh hoạt xử lý mọi trường hợp phát sinh trong phạm vi của mình.
  • Tham gia các hoạt động do Công ty … tổ chức……………………
  • Đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình làm việc
  • …………………………………………………………………….

Ngoài ra, tôi cam kết không thực hiện những nội dung trái với nội quy, quy định của Công ty.

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ nhiệm vụ như đã nêu trên. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty…..và quy định của Phòng/Ban nơi làm việc./.

NGƯỜI CAM KẾT

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com