Mẫu Biên bản giao nhận 3 bên

Biên bản giao nhận 3 bên là văn bản của cá nhân, cơ quan, tổ chức sử dụng nhằm ghi nhận lại sự việc giao nhận hàng hóa, tài liệu, chứng cứ,….. giữa các bên, dưới đây là mẫu biên bản giao nhận 3 bên:

Mẫu Biên bản giao nhận 3 bên

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN GIAO NHẬN BA BÊN

(Số:…/BB-…)

Hôm nay, vào lúc…giờ…phút, ngày… tháng…năm… Chúng tôi gồm 3 bên sau đây tiến hành giao nhận……………………………………………..

I.Bên giao

Ông/Bà: ……………………………………… Chức vụ: …………………

Đại diện cho: …………………………………………………………………

II.Bên nhận

1.Ông/Bà: ……………………………………… Chức vụ: ……………….

Đại diện cho: …………………………………………………………………

2.Ông/Bà: ……………………………………… Chức vụ: ………………

Đại diện cho: …………………………………………………………………

STT Tên hàng hóa, tài liệu, giấy tờ, chứng cứ,… Số lượng Ghi chú
1      
2      
     

Bên giao đã giao đầy đủ các tài liệu, hàng hóa cho các bên nhận.

Bên nhận đã nhận đầy đủ các tài liệu, hàng hóa nêu trên.

Các bên có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn, đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật đối với hàng hóa, tài liệu được giao.

Các bên cam kết:

…………………………………………

BÊN GIAO BÊN NHẬN 1 BÊN NHẬN 2

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com