Hợp đồng thuê lao động thời vụ bổ sung cho công ty

Hợp đồng thuê lao động thời vụ bổ sung cho công ty là văn bản giữa các bên chủ thể, thông thường là hai bên A và B, nhằm ghi nhận lại thỏa thuận, nội dung làm việc đã thống nhất. Chúng tôi cung cấp dưới đây là mẫu Hợp đồng cơ bản được soạn thảo và sử dụng qua những giao dịch tương tự, đã bổ sung, khắc phục những rủi ro, sai xót trong các bản cập nhật trước đó, áp dụng theo quy định mới nhất của pháp luật.

Hướng dẫn sử dụng mẫu Hợp đồng thuê lao động thời vụ bổ sung cho công ty

Để có một bản Hợp đồng hoàn chỉnh, tiền đề cho những an toàn pháp lý sau này, chúng tôi khuyến nghị bạn cần sự góp ý của những chuyên gia, Luật sư trong ngành. Việc tự thực hiện có thể dẫn tới những thiệt hại không mong muốn. Để nhận được sự tư vấn MIỄN PHÍ, liên hệ ngay Hotline 1900.0191.

Trong trường hợp, các bạn vẫn muốn tự mình xây dựng Hợp đồng thuê lao động thời vụ bổ sung cho công ty, dưới đây là sẽ là những hướng dẫn bạn cần lưu ý để đảm bảo tính pháp lý cho văn bản này.

 • Địa danh, ngày, tháng, năm ký kết giao dịch Hợp đồng (phần “….,ngày…tháng….năm….“)
 • Số hiệu Hợp đồng, căn cứ số liệu nội bộ hoặc ký hiệu thời gian (phần “Số:………/HĐTPTN -……….”);
 • Danh sách các văn bản pháp Luật điều chỉnh, Bộ Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định (phần “Căn cứ…”);
 • Thông tin của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng thuê lao động thời vụ bổ sung cho công ty, tên gọi, địa chỉ, liên lạc, vị trí, chức vụ, thông tin nhân thân, Mã số thuế hoặc số CMND/CCCD (phần “Các bên A và B”);
 • Các điều khoản dự thảo bổ sung bên trong Hợp đồng (phần “…” tại mỗi điều khoản);
 • Phần ghi ngày tháng (phần “…/…/…” tại mỗi điều khoản);
 • Nội dung Hợp đồng có tối thiểu những điều khoản cơ bản là Đối tượng hợp đồng, Thời gian thực hiện, Thanh toán, Quyền và nghĩa vụ các bên, Chấm dứt hợp đồng, Vi phạm, Bồi thường, Cam kết (Việc bổ sung các điều khoản khác là có thể phụ thuộc vào từng loại Hợp đồng và bối cảnh phù hợp);
 • Các bên tham gia Hợp đồng ký tên ở cuối văn bản (phần “Đại diện bên A/B Ký và ghi rõ họ tên”);
 • Hình thức Hợp đồng: Viết tay hoặc đánh máy, có thể Công chứng hoặc không Công chứng;

Mẫu Hợp đồng thuê lao động thời vụ bổ sung cho công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

                 …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(V/v: Tuyển dụng lao động thời vụ)

Số: …/HĐLĐ

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Bộ luật lao động 2012;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên A:

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Phạm vi đại diện theo pháp luật được xác định theo Điều lệ Công ty … số … ban hành ngày … tháng … năm … 

Bên B:

Ông/bà:                                                 Ngày sinh:                                   Giới tính:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Công việc theo mùa vụ

Bên A đồng ý thuê bên B đảm nhiệm vị trí bán hàng tại Công ty… trong vòng 03 tháng cuối năm 2019. Cụ thể nội dung công việc như sau:

– Loại hợp đồng: Hợp đồng lao động theo mùa vụ

– Thời hạn: 03 (ba) tháng, kể từ ngày …/…/… đến hết ngày  …/…/…

– Địa điểm làm việc: trụ sở Công ty số…

– Vị trí: Nhân viên sales – Công ty…

– Nội dung công việc:

+ Trả lời tin nhắn, cuộc gọi của khách hàng về tư vấn thông tin sản phẩm;

+ Chốt đơn hàng, đặt giao hàng cho khách;

+ Quản lý đơn giao hàng;

+ Phân loại, đóng gói hàng được giao;

+ Nhập hàng hóa, kiểm kho;

+ Sắp xếp hàng hóa trong kho;

+ Công việc khác (nếu có) theo sự phân công của bên A.

Điều 2. Chế độ làm việc    

2.1. Thời gian làm việc:

– Làm việc 8 tiếng/ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

+ Buổi sáng: từ 7:00 đến 11:30

+ Buổi chiều: từ 13:30 đến 17:00

– Thời giờ nghỉ ngơi (nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương) tuân thủ theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

2.2. Tiền lương, chi phí hỗ trợ và phương thức thanh toán:

– Mức lương: 4.000.000 đồng/tháng

– Hỗ trợ đi lại: 200.000 đồng/tháng

– Hỗ trợ ăn trưa: 30.000 đồng/ngày

– Bên A thực hiện thanh toán tiền lương, các khoản chi phí hỗ trợ và tiền thưởng (nếu có) cho bên B qua hình thức chuyển khoản vào ngày mùng 5 hàng tháng. Nếu ngày trả lương trùng vào ngày nghỉ lễ, tết thì Bên A sẽ trả lương vào ngày làm việc tiếp theo.

Thông tin tài khoản của bên B:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 3. Nghĩa vụ của bên B

– Tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy Công ty;

– Hoàn thành công việc, nhiệm vụ được phân công theo đúng nội dung tại Điều 1 của Hợp đồng này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

Chịu phạt vi phạm trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 4. Quyền của bên B

– Được xét khen thưởng, chi trả tiền hoa hồng nếu có thành tích xuất sắc hoặc có đóng góp lớn cho Công ty;

– Được Công ty đóng BHXH, BHYT theo mức lương quy định trong Hợp đồng này với tỷ lệ đóng, thời gian đóng, phương thức đóng theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động và phù hợp với Nội quy Công ty.

Điều 5. Nghĩa vụ của bên A

– Tạo môi trường làm việc thuận lợi, thân thiện phù hợp với công việc bên B đảm nhiệm;

– Nộp các khoản BHXH, BHYT của bên B cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn chế độ làm việc và quyền lợi khác (nếu có) cho bên B.

Điều 6. Quyền của bên A

– Trực tiếp quản lý, điều hành bên B hoàn thành công việc theo đúng nội dung tại Điều 1 của Hợp đồng này;

– Bàn giao, phân công thêm nhiệm vụ khác cùng tính chất công việc với nội dung đã thỏa thuận tại Hợp đồng này;

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ khiến bên A không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

Điều 7. Bồi thường thiệt hại

– Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường 02 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương với mức khấu trừ là 25% tiền lương hằng tháng sau khi trích nộp các khoản BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

– Trường hợp người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại toàn bộ theo giá thị trường, trừ trường hợp bất khả kháng.

– Nguyên tắc xác định mức bồi thường thiệt hại:

+ Các chi phí Công ty phải thanh toán để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra;

+ Các chi phí Công ty phải chi trả để chứng minh hành vi vi phạm của người lao động (chi phí giám định, xác minh; thuê luật sư, phiên dịch, kiểm toán,…);

+ Các khoản thu nhập, lợi nhuận Công ty lẽ ra được hưởng nhưng bị mất đi do hành vi vi phạm của người lao động.

Điều 8. Phạt vi phạm

Bên vi phạm Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh từ hành vi vi phạm, đồng thời phải chịu phạt vi phạm. Các khoản tiền phạt được thỏa thuận như sau:

– Phạt vi phạm đơn phương chấm dứt hợp đồng: … đồng

– Phạt vi phạm kỷ luật lao động: … đồng

– Phạt vi phạm nội dung của hợp đồng: … đồng

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân nơi bên A đặt trụ sở tiến hành giải quyết.

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này hết hiệu lực trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn quy định trong Hợp đồng;

– Một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

– Một trong các bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ dẫn đến các bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Điều 11. Hiệu lực hợp đồng

–  Hợp đồng có hiệu lực 03 (ba) tháng, kể từ ngày ký.

– Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Trường hợp các bên ký kết Phụ lục hợp đồng thì Phụ lục được xem là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này.

                  Bên A                                                                                 Bên B

        (Ký tên, đóng dấu)                                                                      (Ký tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com