Mẫu biên bản theo dõi quá trình đổ be tông

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘICỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020  

BIÊN BẢN SỐ 30/BBTC/BRG

V/v Nghiệm thu quá trình đổ bê tông

Dự án: BRG PARK RESIDENCE

Gói thầu : Thi công nền móng

Hạng mục: Đổ bê tông

Địa điểm xây dựng : Lô đất 4.1 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

I. TÊN CÔNG VIỆC ĐƯỢC NGHIỆM THU

Đối tượng nghiệm thu: Công tác chuẩn bị, theo dõi quá trình đổ bê tông

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Bắt đầu: ….giờ…. phút, ngày …. tháng …. năm ……

Kết thúc: ….giờ…. phút, ngày …. tháng …. năm ……

Địa điểm: Trụ … – Công trường bờ …………….

III. THÀNH PHẦN

1. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình:

Ông: …………………….. Chức vụ: …………………….

Ông: …………………….. Chức vụ: …………………….

2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình:

Ông: …………………….. Chức vụ: …………………….

Ông: …………………….. Chức vụ: …………………….

IV. CĂN CỨ NGHIỆM THU

1) Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ……………………………………………………………………..

2) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Công ty tư vấn thiết kế……………… lập, đã được Ban Quản lý dự án ……. phê duyệt theo quyết định số: ……….., ngày………

3) Đề cương Tư vấn giám sát, quy trình quản lý chất lượng của Nhà thầu được phê duyệt;

4) Hồ sơ biện pháp tổ chức thi công được chấp thuận bằng văn bản số: ………………

5) Nhật ký thi công xây dựng công trình;

6) Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án;

7) Kết quả thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị:

8) Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

– TCVN 4453-1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi

công và nghiệm thu.

 – TCVN 9346:2012 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn

trong môi trường biển.

– TCN 247-1998 – Về quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực.

– 22TCN 266-2000. Cầu và Cống – Quy phạm thi công và nghiệm thu

– ……………..

9) Các tài liệu khác có liên quan.

V. ĐÁNH GIÁ

1. Về chất lượng công việc xây dựng:……………………………………..

– Chất lượng công việc xây dựng đảm bảo bảo hồ sơ thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật

và tiêu chuẩn áp dụng.

2. Phụ lục kèm theo: Phụ lục số ….

3. Các ý kiến khác: ………………………………………………………..

VI. KẾT LUẬN

– Chấp nhận/không chấp nhận nghiệm thu, các công việc xây dựng tiếp theo.

– Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)        
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)        

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com