Đơn đề nghị chu cấp nuôi con

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………,Ngày…….tháng…….năm……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHU CẤP NUÔI CON

Kính gửi: Cơ quan thi hành án dân sự huyện………..

-Căn cứ: Luật hôn nhân gia đình 2014

-Căn cứ: Bản án số………….ngày…….của Toà án nhân dân ………

Tôi tên là:…………………………………ngày sinh:……………….Giới tính:………………………….

CMND số:…………………………..ngày cấp…………………Nơi cấp:…………………………..

Hộ khẩu thường trú:
Nơi cư trú hiện tại:
Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Tôi và chồng cũ của tôi là………..đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào ngày…… và được Toà án nhân dân ……ra quyết định về việc anh…… có trách nhiệm chu cấp nuôi con của tôi là……. hàng tháng với số tiền là……….. Tuy nhiên đã 5 tháng nay, anh…….. chưa hề chu cấp cho con tôi bất cứ lần nào. Mặc dù, tôi đã nhắc nhở anh….. rất nhiều lần, nhưng anh…. chỉ hứa hẹn, biện lý do và không thực hiện. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị Toà án nhân dân………..có biện pháp yêu cầu anh………thực hiện đúng nghĩa vụ cấp dưỡng cho con tôi.

Căn cứ vào mục….khoản…… của bản án số………ngày……..của Toà án nhân dân……….

Căn cứ Khoản 1, Điều 119 Luật hôn nhân gia đình 2014:

“1. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.”

Tôi nhận thấy, anh ……phải có nghĩa vụ thực hiện việc cấp dưỡng cho con tôi, nhưng lại trốn tránh nghĩa vụ bằng việc hết lần này tới lần khác biện lý do. Và tôi có quyền yêu cầu Toà án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

Từ những căn cứ trên, tôi đề nghị Toà án nhân dân…….thực hiện:

-Đưa ra các biện pháp buộc anh…..thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con tôi.
-Phạt hành chính với hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Tôi xin chân thành cảm ơn và cam kết toàn bộ nội dung là sự thật.

Tài liệu chứng cứ đi kèm:
-Bản án số…..ngày…..của Toà án nhân dân….

Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com