Biên bản nghiệm thu chạy thử không tải

Biên bản nghiệm thu chạy thử không tải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHẠY THỬ KHÔNG TẢI

Số:……

Công trình:………

Hạng mục:…………….

Hôm nay, vào lúc ……giờ, ngày….tháng….năm…..tại địa điểm:………..

Chúng tôi gồm:

Bên A : Đại diện đối tác cung cấp thiết bị

Ông/bà:………………..

Chức vụ: ………………

Điện thoại: ………………..

Bên B: Đại diện chủ đầu tư

Ông/bà:……………………

Chức vụ: …………………….

Điện thoại: …………………..

Bên C: Đại diện doanh nghiệp trực tiếp thực hiện

Ông/bà:…………………..

Chức vụ: …………………..

Điện thoại: ……………..

Nội dung:

1.Thời gian

Bắt đầu nghiệm thu : …..giờ…..ngày… tháng….năm…..

Kết thúc nghiệm thu:….giờ….ngày…tháng….năm…..

2.Nội dung nghiệm thu

Thiết bị nghiệm thu:……………

Số lượng:…………………..

Chất lượng thiết bị:………………………

Quy cách:………………..

Xuất xứ:………………..

a , Về căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

– Các biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành trong quá trình chế tạo, lắp đặt.

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình chế tạo, lắp đặt.

– Bản vẽ hoàn công do nhà thầu thi công lập.

– Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị.

b , Về chất lượng chạy thử không tải:

Dựa theo tiêu chuẩn TCVN 5639:1991 – Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản.

Dựa theo tiêu chuẩn mà các bên đề ra để đảm bảo tốt quá trình chạy thử không tải.

(Ghi rõ chất lượng chạy thử có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

c , Tình trạng thiết bị  trong quá trình chạy thử không tải

d , Các lỗi xảy ra( nếu có):…………….

e, Yêu cầu sửa chữa, thay đổi thiết bị:……………..

f,. Các ý kiến khác (nếu có):…………..

3.Kết luận

TH1 : Chấp nhận nghiệm thu các thiết bị…..

-TH2 : Không chấp nhận nghiệm thu các thiết bị…..vì không đạt chất lượng, quy cách, tiêu chuẩn……

+ Các thiết bị không đạt yêu cầu:……………

Về các lỗi:………………………..

+Thời gian đưa các thiết bị không  đạt yêu cầu nghiệm thu ra khỏi công trình và thay thế các thiết bị đạt yêu cầu.

Đại diện đối tác cung cấp thiết bịĐại diện chủ đầu tưĐại diện doanh nghiệp trực tiếp thực hiện  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com