Thông báo quy định công ty

Thông báo quy định công ty là văn bản của cá nhân, tổ chức (thông thường là người đứng đầu doanh nghiệp) thông tin tới các nhân viên trong doanh nghiệp về các quy định của công ty cũng như việc niêm yết các quy định này.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo quy định công ty

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH CÔNG TY

Vv: Quy định công ty

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là nhân viên trong công ty, đối tác làm ăn, khách hàng…)

Căn cứ quyết định số…/QĐ-BGĐ ngày….tháng….năm….của Ban giám đốc công ty…………. về việc ban hành quy định nội bộ công ty……..

Phòng …………..công ty…………thông báo đến toàn thể nhân viên trong công ty việc niêm yết quy định công ty như sau:

– Công ty…………bắt đầu niêm yết quy định công ty từ ngày………….

– Địa điểm niêm yết: ………………

– Hình thức xử lý khi vi phạm:………………..

+ Khiển trách: ………….

+ Cảnh cáo:……………

…………..

Thông báo này sẽ được gửi kèm quy định của công ty. Các phòng ban trong công ty phối hợp thực hiện thông báo này.

Trân trọng!

Nơi nhận– Như trên

 

– VT;VP

TM. BAN GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com