Hợp đồng nguyên tắc cung cấp hàng hóa

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc cung cấp hàng hóa


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CUNG CẤP HÀNG HÓA

Về việc cung cấp hàng hóa

Số: 12/2019/HĐKT-ABC

  • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
  • Căn cứ Luật thương mại năm 2005;
  • Căn cứ khả năng và nhu cầu thực tế của các bên,

Hôm nay, ngày 09 tháng 09 năm 2019, tại Trụ sở Công ty TNHH ABC – số 99 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ: CÔNG TY CỔ PHẨN DỊCH VỤ JKL

Mã số thuế: 0127632364

Địa chỉ trụ sở: 12 phố Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Số tài khoản: 099827581337 – Ngân hàng TMCP MNQ – Chi nhánh Đông Đô

Số điện thoại: 02825662975

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Huy Tú – Giám đốc

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ: CÔNG TY TNHH ABC

Mã số thuế: 089582757

Địa chỉ trụ sở: 99 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Số tài khoản: 099816478747 – Ngân hàng TMCP MNQ – Chi nhánh Thành Công

Số điện thoại: 02814634676

Người đại diện: Bà Trịnh Như Nguyệt – Giám đốc (theo Giấy ủy quyền số 12/2019/UQ-ABC ngày 17/05/2019)

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Cùng tự nguyện giao kết hợp đồng này với nội dung sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

  • Bên A là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cung cấp hàng hóa. Bên B có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Bên A để Bên B thực hiện kinh doanh nhà hàng. Do vậy, hai bên thiện chí cùng thống nhất ký kết Hợp đồng này với nội dung Bên A cung cấp và vận chuyển cho Bên B và Bên B thanh toán tiền cung cấp dịch vụ cho Bên A theo từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ.
  • Hợp đồng này mang tính nguyên tắc, chứa những điều khoản chung. Bên A cung cấp cho Bên B theo từng lô hàng mà Bên B yêu cầu. Trong trường hợp từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ căn cứ dựa vào Hợp đồng này có quy định khác hoặc không quy định thì áp dụng nội dung tại Hợp đồng này.

Điều 2. Cách thức thực hiện hợp đồng

2.1. Sau khi ký kết Hợp đồng nguyên tắc này, hai bên sẽ tiếp tục ký kết các Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

2.2. Tùy thuộc vào thời hạn và loại hàng hóa cung cấp của từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ, Bên A vận chuyển hàng hóa tại địa chỉ do Bên B chỉ định, bao gồm đồ ăn và thức uống. Nếu phát hiện hàng hóa bị lỗi, hỏng, quá hạn, không đảm bảo chất lượng hoặc có thông tin sai khác với Biên bản giao nhận và/hoặc Hợp đồng cung cấp dịch vụ, người có thẩm quyền nhận của Bên B phải thông báo ngay cho Bên A để Bên A xác nhận, sửa đổi, bổ sung (nếu có). Người có thẩm quyền nhận của Bên B xác nhận vào Biên bản giao nhận theo đúng tình trạng thực tế tại thời điểm nhận.

2.3. Bên B có quyền trả lại hàng trong trường hợp hàng hóa bị lỗi, hỏng, quá hạn, không đảm bảo chất lượng hoặc có thông tin sai khác với Biên bản giao nhận hoặc/và Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Bên A phải cung cấp lại hàng hóa tương ứng với phần hàng hóa mà Bên B trả lại trong thời hạn mà Bên B yêu cầu (nếu có). Nếu Bên B không phát hiện được lỗi của hàng hóa tại thời điểm giao nhận mà Bên B bắt buộc phải biết thì Bên B không có quyền trả lại hàng hóa.

2.3. Phương tiện vận chuyển do Bên A quyết định. Bên A có trách nhiệm dỡ hàng hóa xuống cho Bên B.

2.4. Bên B thanh toán cho Bên A giá trị hợp đồng theo từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Điều 3. Thanh toán

3.1. Bên B thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt cho Bên A giá trị hợp đồng của từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

3.2. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Bên B nhận đủ hàng hóa, chứng từ, hóa đơn GTGT và các giấy tờ khác (nếu có).

3.3. Hạn mức công nợ tối đa: 25.000.000 đồng/tháng (Hai mươi lăm triệu đồng trên một tháng).

3.4. Trường hợp Bên B chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán quá thời hạn nói trên thì Bên B phải trả thêm cho Bên A một khoản tiền lãi chậm thanh toán bằng 150% lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, lãi suất trả sau, áp dụng cho khách hàng cá nhận do Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán đối với khoản tiền chậm trả cho khoảng thời gian chậm trả.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.1.1. Có nghĩa vụ cung cấp đúng số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hóa và đúng thời hạn cho Bên B.

4.1.2. Chịu trách nhiệm về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

4.1.2. Có nghĩa vụ tiếp nhận phản hồi của Bên A khi phát hiện hàng hóa bị lỗi, hỏng, quá hạn, không đảm bảo chất lượng hoặc có thông tin sai khác với Biên bản giao nhận và/hoặc Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

4.1.3. Có quyền yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

4.1.4. Có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

4.2.1. Có quyền kiểm tra hàng hóa khi giao nhận.

4.2.2. Có quyền thông báo, phản hồi lại cho Bên B khi Bên B giao hàng cho Bên A mà phát hiện hàng hóa bị lỗi, hỏng, quá hạn, không đảm bảo chất lượng hoặc có thông tin sai khác với Biên bản giao nhận và/hoặc Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

4.2.3. Có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên A.

4.2.4. Có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

5.1. Trong trường hợp bên nào vi phạm nội dung thỏa thuận trong hợp đồng này và/hoặc Hợp đồng cung cấp dịch vụ, nếu Hợp đồng cung cấp dịch vụ không quy định khác thì bên đó chịu mức phạt vi phạm hợp đồng là 12%/giá trị Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

5.2. Trong trường hợp phát sinh thiệt hại do sự vi phạm thỏa thuận của một bên thì bên kia có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại phát sinh.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

6.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020. Trong trường hợp quá thời hạn trên mà bên nào chưa hoàn thành nghĩa vụ thì hiệu lực của hợp đồng này kéo dài cho đến ngày bên đó hoàn thành nghĩa vụ.

6.2. Hợp đồng này chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau:

6.2.1. Hết ngày 31/12/2020 và Bên B hoàn trả đầy đủ công nợ, hợp đồng này đương nhiên chấm dứt;

6.2.2. Các bên cùng đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

6.2.3. Một trong các bên gặp phải sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật dẫn đến không thể tiếp tục thực hiện được hợp đồng.

6.3. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

Mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng này với điều kiện phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 15 (mười lăm) ngày. Bên B phải hoàn trả đầy đủ công nợ cho Bên A trong thời gian nói trên.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp thương lượng không thành, một bên có quyền đưa ra vụ việc tranh chấp ra Tòa án để giải quyết.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày bên sau cùng ký và đóng dấu.

Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com