Tờ trình về việc thanh lý tài sản

Mẫu Tờ trình về việc thanh lý tài sản


 CÔNG TY CỔ PHẦN………..

Số: …………… /TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

………., ngày……… tháng……… năm 2019

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THANH LÝ TÀI SẢN

Về  việc thanh lý tài sản Công ty cổ phần….

Kính gửi: – Ban lãnh đạo công ty

Căn cứ Điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của công ty…;

Căn cứ vào hiện trạng thực tế của tài sản cũng như nhu cầu chung của công ty;

Tôi: Nguyễn Văn A.

Chức vụ: trưởng ban quản lý, bảo vệ cơ sở vật chất chung của công ty.

Sau quá trình kiểm tra, xem xét của các nhân viên phòng quản lý, bảo vệ cơ sở vật chất công ty …… cũng như phản ánh từ phía các nhân viên bộ phân khác về việc sử dụng cơ sở chất, xét thấy một số tài sản đã và đang trong tình trạng sử dụng không được đảm bảo và gây khó khăn trong quá trình sử dụng. Do vậy, thay mặt phòng quản lý….. tôi trình ban lãnh đạo công ty về việc được thanh lý một số tài sản sau

Tên tài sản Tình trạng Định giá thanh lý
1, ……  
2,    
3,    
……….    

Trên đây là thông tin về số tài sản cần thanh lý, kính mong ban lãnh đạo xem xét và phê duyệt để chúng tôi có thể thực hiện việc thanh lý được diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Sau khi được cấp trên chấp thuận, chúng tôi sẽ báo cáo lại chi tiết tiến trình, cụ thể về buổi thanh lý.

Nơi nhận:

–         Như trên

–         Lưu VT

TM BAN QUẢN LÝ

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com