Nghiệm thu kỹ thuật

Mẫu Nghiệm thu kỹ thuật


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….tháng….năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT

Số:………………………

Công trình/Hạng mục công trình:…………………………..

Địa điểm xây dựng:………………………………………………….

I. THÀNH PHẦN:

  1. Đại diện chủ đầu tư

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………………………..

  1. Đại diện đơn vị thi công

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………………………..

  1. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………………………..

  1. Đại diện……………………………………………………………

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………………………………

II. NỘI DUNG

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hiện trường các hạng mục công trình. Hội đồng nghiệm thụ thống nhất nhiết lập biên bản gồm các nội dung sau:

1. Hồ sơ nghiệm thu công trình

–     Phương án cấp điện, Thỏa thuận đấu nối, Thỏa thuận thiết kế công trình;

–     Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình;

–     Các biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình;

–     Bản vẽ hoàn công công trình;

–     Hồ sơ giám sát thi công công trình; Biên bản kiểm tra vật tư; Biên bản thí nghiệm vật tư, thiết bị; Tài liệu kỹ thuật của các thiết bị điện ( máy biến áp, thiết bị đo đếm, đóng cắt, bảo vệ….)

– Biên bản nghiệm thu khối lượng giữa chủ đầu tư và nhà thầu

2. Thời gian xây dựng công trình

  • Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm
  • Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm
  • Tại:…………………………………………………………….

3. Nội dung nghiệm thu công trình

3.1. Phần đường dây:

3.2. Phần thiết bị cao thế, vỏ trạm, tiếp địa trạm

3.3. Phần máy biến áp

3.4. Phần các thiết bị đo đếm

  1. Kết luận của hội đồng nghiệm thu
  2. Các tồn tại – kiến nghị

………………………………………………………………………………….

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com