Đơn yêu cầu định giá lại tài sản

Đơn yêu cầu định giá lại tài sản là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn yêu cầu định giá lại tài sản

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn yêu cầu định giá lại tài sản đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn yêu cầu định giá lại tài sản là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn yêu cầu định giá lại tài sản

Đơn yêu cầu định giá lại tài sản là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để yêu cầu một cá nhân, cơ quan, tổ chức khác thực hiện việc định giá lại tài sản do không đồng ý với kết quả định giá trước đó.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU ĐỊNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

– Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

(Hoặc: -Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

– Căn cứ Hợp đồng…………..)

– Căn cứ…….

Kính gửi: – …………….. (Tổ chức thẩm định giá/Tòa án có thẩm quyền)

Họ và tên:………………. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA……….. cấp ngày…./…./……

Địa chỉ thường trú:………………………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay:…………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Là:………… (tư cách yêu cầu, ví dụ: chủ sở hữu hợp pháp của tài sản được định giá)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

…………………………

(Trình bày về các sự việc xảy ra khiến bạn làm đơn yêu cầu)

Căn cứ Điều 104 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 104. Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản

1.Đương sự có quyền cung cấp giá tài sản đang tranh chấp; thỏa thuận về giá tài sản đang tranh chấp.

2.Các đương sự có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện việc thẩm định giá tài sản và cung cấp kết quả thẩm định giá cho Tòa án.

Việc thẩm định giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản.

3.Tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự;

b)Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản;

c)Các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá.

…”

Hoặc Căn cứ vào Khoản…. Điều…… Hợp đồng…………

Tôi nhận thấy bản thân có quyền yêu cầu Tòa án/Ông/…. thực hiện thẩm định giá tài sản khi có căn cứ cho rằng việc định giá trước đó của……… theo Kết quả…………. là không đúng.

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan/Ông/…… xem xét và quyết định thẩm định giá tài sản đối với:

Tài sản…… với Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (nếu có) gồm:…………

Do…………… (đưa ra các dấu hiệu chứng minh cho việc định giá ban đầu là sai)

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com