Biên bản thanh lý đồ gỗ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản thanh lý đồ gỗ


CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH X

 

SỐ: BB…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH LÝ ĐỒ GỖ

Hôm nay, hồi ……h……. ngày……tháng…….năm 2019 tại…………………………..

Người lập biên bản: Ông Nguyễn A               Sinh năm:………….

Chứng minh nhân dân số…………….. cấp tại…………………………………………….

Chức vụ: Đấu giá viên

Điện thoại:………………………………………………………………………………………….

Người tham gia:

– Ông Trần B                                 Sinh năm:………….

Chứng minh nhân dân số…………….cấp tại……………………………………………..

Chức vụ: Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng XXXX

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………

– Ông Nguyễn C                               Sinh năm:………….

Chứng minh nhân dân số…………….. cấp tại…………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………….

– Ông Lê Văn X                               Sinh năm:………….

Chứng minh nhân dân số…………….cấp tại………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng: Các ông (bà) ……………………………………………………………

Nội dung làm việc:

Ông Nguyễn C có thế chấp lô đồ gỗ, chất liệu gỗ lim, cho Ngân hàng XXXX để bảo đảm cho khoản vay trị giá 150.000.000 đồng ( một trăm năm mươi triệu đồng). Quá thời hạn thanh toán nhưng ông C không có khả năng thanh toán khoản vay, tổng cộng cả tiền gốc và lãi suất là 165.000.000 đồng (một trăm sáu mươi lăm triệu đồng). Ông C yêu cầu Ngân hàng XXXX thanh lý tài sản bảo đảm để thanh toán khoản nợ.

Ngân hàng XXXX ủy thác cho Công ty đấu giá hợp danh XXX thực hiện việc thanh lý bán đấu giá tài sản.

Kết thúc phiên đấu giá, người mua trúng đấu giá là là ông Lê Văn X với giá mua là 182.000.000 đồng ( một trăm tám mươi hai triệu đồng).

Số tiền bán đấu giá sẽ chi trả:

– 3.000.000 đồng phí đấu giá.

– 165.000.000 đồng khoản nợ gốc và lãi cho Ngân hàng XXXX.

– Còn lại 14.000.000 đồng sẽ hoàn trả lại cho ông Nguyễn C.

Các bên tự thỏa thuận thời gian thực hiện nghĩa vụ.

Các bên đã đọc và đồng ý với những ý kiến được nêu trong biên bản. Các bên tham gia không có ý kiến bổ sung.

Biên bản kết thúc vào hồi …..h…….ngày……tháng…….năm 2019.

Người lập biên bản Người tham gia Người làm chứng

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com