Thông báo chương trình khuyến mãi

Hiện nay, trên thực tế có rất nhiều các chương trình khuyến mãi được các công ty/ doanh nghiệp tung ra thị trường nhằm  một mục đích nào đó(ví dụ: tri ân khách hàng, quảng cáo thương hiệu,…). Trước khi thực hiện một chương trình khuyến mãi nào đó, công ty/doanh nghiệp cần phải ra thông báo trước cơ quan có thẩm quyền và thông báo phải đúng quy định pháp luật, đảm bảo đầy đủ các nội dung cụ thể sau đây:

Mẫu Thông báo chương trình khuyến mãi

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

…., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Về chương trình khuyến mãi 

Kính gửi: – (Tên cơ quan/ tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015; Luật Thương mại năm 2005; Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Công ty………………… thông báo triển khai chương trình khuyến mãi với nội dung chi tiết như sau:

1.Tên chương trình khuyến mãi:………………………………………………………………….

2.Địa điểm thực hiện chương trình khuyến mãi:…………………………………………………

3.Thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi:……………………………………………………

4.Loại hàng hóa/ dịch vụ khuyến mãi:……………………………………………………………

5.Số lượng:……………………………………………………………………………………….

6.Đối tượng được tham gia chương trình khuyến mãi:……….………………………………..

7.Điều kiện để được tham gia chương trình khuyến mãi:………………………………………

8.Tổng giá trị của hàng hóa/ dịch vụ khuyến mãi:………………………………………………

9.Các nội dung khác có liên quan

………………….

Công ty cam kết thực hiện đúng như những gì đã đề cập trong thông báo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mãi theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:- Như trên;

 

– Lưu VT; VP

TM. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com