Biên bản bàn giao tài sản cho bảo vệ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao tài sản cho bảo vệ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN CHO BẢO VỆ

V/v: Bàn giao lại tài sản cho bảo vệ

Hôm nay, ngày……tháng……năm……,tại …………………….chúng tôi gồm:

Bên bàn giao (Bên A):

Ông/bà:………………………………………………………………..

CMND/CCCD Số:………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………

Bên nhận bàn giao (Bên B):

Ông/bà:………………………………………………………………..

Chức danh:………………………………………………………..Phòng/Bộ phận…………………………

Vào ……., ngày……tháng……năm…… ông/bà …… có nhặt được một chiếc ví rơi dưới hầm để xe của tòa ….. – khu vực mà ông……….. phụ trách bảo vệ. Hai bên tiến hành bàn giao lại tài sản với nội dung như sau:

STT TÊN TÀI SẢN TÌNH TRẠNG
1    
2    

Bên bàn giao cam đoan đã bàn giao toàn bộ số tài sản mà mình nhặt được. Và Bên nhận bàn giao cam kết sẽ dùng mọi biện pháp nghiệp vụ để trả tài sản về cho chủ sở hữu.

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN BÀN GIAO BÊN NHẬN BÀN GIAO
   (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com