Mẫu đơn xin thăm người thân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

………………., ngày….. tháng…năm…….

ĐƠN XIN GẶP NGƯỜI THÂN

( Phạm nhân………………………………)

Kính gửi: – Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự CA huyện……………

 – Giám thị trại giam…………………………

Tên tôi là:………………………………….………….…Sinh ngày…./…./…….
CMND /Hộ chiếu số:……………..Cấp ngày.…/…./…….Nơi cấp:CA…………
Nơi ĐKTT:……………………………………………..……………….………..
Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ……….….…………………………..Chức vụ:……………….

Hôm nay, ngày… tháng…năm……, tôi làm đơn này để xin gặp người thân đang được giam giữ tại trại giam…………………….. là:

Họ và tên: ……………………………….…………          Sinh ngày…/…./…….
Nơi ĐKTT:………………………………………….…………………………….
Họ và tên cha:………………………………………          Năm sinh:………

Họ và tên mẹ:…………….……..…………………..          Năm sinh:……….
Hành vi phạm tội:……………………………………..………………………….
Bị bắt ngày:…./…../…….          Vào nhà tạm giữ/tạm giam ngày……/…./………
Quan hệ với người xin được gặp:…………………………………………………

Lý do gặp:

…………………………………………

Căn cứ Bộ luật thi hành án hình sự năm 2019:

Điều 27 về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân quy định phạm nhân có quyền được gặp, liên lạc với thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân; đối với phạm nhân là người nước ngoài được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự. Cụ thể, Điều 52 Bộ luật thi hành án hình sự quy định:

“Điều 52: Chế độ gặp, nhận quà của phạm nhân

1. Phạm nhân được gặp thân nhân 01 lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ. Căn cứ kết quả xếp loại chấp hành án, yêu cầu giáo dục cải tạo, thành tích lao động, học tập của phạm nhân, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện quyết định kéo dài thời gian gặp thân nhân nhưng không quá 03 giờ hoặc được gặp vợ, chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ. Phạm nhân được khen thưởng hoặc lập công thì được gặp thân nhân thêm 01 lần trong 01 tháng.

Phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân thì 02 tháng được gặp thân nhân 01 lần, mỗi lần không quá 01 giờ

…”

Như vậy, kính mong Giám thị trại giam và Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự CA huyện………….… xem xét và cho chúng tôi được thăm phạm nhân. Đi kèm với đơn xin này bao gồm giấy tờ chứng minh quan hệ với phạm nhân.

Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

       Xác nhận của UBND huyện…….                       Người làm đơn    

                                                                                ( Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com