Mẫu biên bản xác minh hiện trường

Mẫu biên bản xác minh hiện trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

BIÊN BẢN XÁC MINH HIỆN TRƯỜNG

(V/v:………………)

Vào lúc…… giờ ngày… tháng… năm…….. tiến hành xác minh hiện trường tại…………… về việc…………

I – Thành phần tham gia xác minh

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ………………… thuộc cơ quan……………..

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ………………… thuộc cơ quan……………..

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ………………… thuộc cơ quan……………..

II – Nội dung xác minh

Tiến hành quá trình khám nghiệm, xác minh hiện trường vụ việc…………………… với những nội dung sau:

  • Địa điểm hiện trường

………………………………………………………………………………………

  • Thời gian, diễn biến xảy ra vụ việc

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

  • Điều kiện thời tiết, khí hậu, ánh sáng

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

  • Tình trạng hiện trường

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

  • Quá trình xác minh

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

III – Kết quả xác minh

Dấu vết, tài liệu, mẫu vật thu được………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Trong quá trình xác minh hiện trường, chúng tôi đã:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

IV – Ý kiến của người tham gia xác minh

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Việc xác minh hiện trường kết thúc vào lúc…… giờ ngày…… tháng…… năm…..

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA                                    NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

       (ký và ghi rõ họ tên)                                                   (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com