Đơn đề xuất giá thanh lý tài sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ XUẤT GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN

Kính gửi: – Ban Giám đốc công ty…………………

          – Trưởng phòng………….

  • Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày… tháng… năm…
  • Căn cứ Quyết định thanh lý ngày… tháng… năm…

Tên tôi là:……………………  Chức vụ:……………………….. tại phòng……………………..

Chứng minh nhân dân số:……          Nơi cấp:………..            Ngày cấp:…………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cư trú hiện nay:………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………

Tôi xin được đề xuất thanh lý những tài sản sau:

Tên TS thanh lýXuất xứNăm sản xuấtNăm sử dụngNguyên giáGiá trị hao mònĐề xuất giá thanh lý
       
       
       
       

Những tài sản trên đều bị hỏng, không thể sửa chữa và công ty không có nhu cầu sử dụng tiếp. Do vậy tôi làm đơn này xin đề nghị Ban Giám đốc và Trưởng phòng……. xem xét và xét duyệt đề xuất giá thanh lý tài sản nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                                           Người làm đơn

                                                                                     (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com