Mẫu biên bản nghiệm thu giai đoạn

Mẫu biên bản nghiệm thu giai đoạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN

1.Đối tượng nghiệm thu

Công trình:…………………….

Hạng mục:…………………..

Địa điểm xây dựng:…………..

2. Thành phần trực tiếp tham gia

Bên A : Đại diện tư vấn giám sát Ông/bà:…………

Chức vụ: ……………………..

Bên B: Đại diện nhà thầu thi công

Ông/bà:…………………..

Chức vụ: ……………….

Bên C: Đại diện chủ đầu tư

Ông/bà:……………………..

Chức vụ: ……………..

3.Thời gian

Bắt đầu nghiệm thu : …..giờ…..ngày… tháng….năm…..

Kết thúc nghiệm thu:….giờ….ngày…tháng….năm…..

4. Xem xét các hồ sơ, tài liệu sau

– Hồ sơ, tài liệu thiết kế ;

– Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công, kiểm tra và nghiệm thu ;

– Các biên bản nghiệm thu từng phần của chủ đầu tư;

– Các tài liệu kiểm tra chất lượng, khối lượng;

– Hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng.

5. Kiểm tra tại hiện trường :

6. Nhận xét về chất lượng, khối lượng :

– Thời gian thi công (bắt đầu, hoàn thành);

– Chất lượng thi công so với thiết kế đã được phê duyệt;

– Khối lượng theo thiết kế đã được phê duyệt ;

– Khối lượng đã thực hiện.

7. Những sửa đổi so với thiết kế đã được phê duyệt (nêu những sửa đổi lớn):

……………………

8. Kiến nghị :……………

9. Kết luận :

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để triển khai các công việc tiếp theo.

– Yêu cầu và thời hạn sửa chữa xong những khiếm khuyết mới triển khai các công việc tiếp theo.

Đại diện tư vấn giám sátĐại diện nhà thầu thi côngĐại diện chủ đầu tư

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com