Biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

Biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU MÁY MÓC THIẾT BỊ TRƯỚC KHI THI CÔNG

1.Đối tượng nghiệm thu

Công trình:……………………

Hạng mục:………………

Địa điểm xây dựng:…………..

2. Thành phần trực tiếp tham gia

Bên A : Đại diện tư vấn giám sát Ông/bà:……………..

Chức vụ: …………………………

Bên B: Đại diện nhà thầu thi công

Ông/bà:………………….

Chức vụ: …………………..

Bên C: Đại diện chủ đầu tư

Ông/bà:…………………………

Chức vụ: …………………….

3.Thời gian

Bắt đầu nghiệm thu : …..giờ…..ngày… tháng….năm…..

Kết thúc nghiệm thu:….giờ….ngày…tháng….năm…..

4.Nội dung nghiệm thu

a , Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

-Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu

-Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu

-Tài liệu hướng dẫn kĩ thuật kèm theo công trình

-Văn bản khác có liên quan

b , Kết quả kiểm tra

Tên máy móc thiết bị:…………………..

Nguồn cung cấp:……………..

Chất lượng:………………….

Tiêu chuẩn kĩ thuật:……………..

5. Kết luận

TH1 : Chấp nhận nghiệm thu các thiết bị…..

-TH2 : Không chấp nhận nghiệm thu các thiết bị…..vì không đạt chất lượng, quy cách, tiêu chuẩn……

+ Các thiết bị không đạt yêu cầu:……………….

Về các lỗi:…………………………

+Thời gian đưa các thiết bị không  đạt yêu cầu nghiệm thu ra khỏi công trình và thay thế các thiết bị đạt yêu cầu.

Đại diện tư vấn giám sátĐại diện nhà thầu thi côngĐại diện chủ đầu tư

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com