Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây lắp điện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

V/v Lắp đặt hệ thống điện chung cư Golden West

 • Căn cứ Luật Điện lực 2004 sửa đổi 2012;
 • Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006;
 • Căn cứ Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định hướng dẫn luật điện lực về an toàn điện;
 • Căn cứ Thông tư 33/2015/TT-BCT về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị dụng cụ điện;
 • Căn cứ một số Tiêu chuẩn liên quan.

Hôm nay, 7 giờ 00 ngày 24 tháng 8 năm 2020, tại CHUNG CƯ GOLDEN WEST địa chỉ số 1 đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Chúng tôi gồm:

 • ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ASV VIỆT NAM

Ông NGUYỄN VĂN A – Quản lý dự án lắp hệ thống điện Chung cư Golden West

 • ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ GOLDEN WEST

Ông TRẦN VĂN B – Quản lý Chung cư Golden West

Hai bên đã trao đổi, kiểm định và nhất trí với nội dung như sau:

 1. Dự án: Lắp đặt hệ thống điện chung cư Golden West
 2. Địa chỉ: số 1 đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 3. Đối tượng nghiệm thu: Hệ thống điện chung cư Golden West
 4. Đánh giá kết quả công việc:
  1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
 5. Hợp đồng lắp đặt hệ thống điện giữa Công ty Cổ phần ASV Việt Nam và chung cư Golden West
 6. Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Công ty Cổ phần ASV Việt Nam
 7. Biên bản nghiệm thu nội bộ của ban quản lý dự án
 8. Hồ sơ thiết kế, lắp đặt hệ thống điện: Bản vẽ số 05/GW
 9. Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống điện được áp dụng:
 10.  TCVN 7447-1 (IEC 60364-1), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa;
 11. TCVN 7447-5-51 (IEC 60364-5-51), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung;
 12. TCVN 7447-5-53 (IEC 60364-5-53), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển;
 13. TCVN 7447-5-54 (IEC 60364-5-54), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ;
 14. TCVN 7447-5-55 (IEC 60364-5-55), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác;
  1. . Các kết quả kiểm định an toàn hệ thống điện: ĐẠT

Thực hiện các bước kiểm định đúng theo quy định của Thông tư 33/2015/TT-BCT về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị dụng cụ điện, bao gồm:

 • Nội dung kiểm định
 • Chu kì kiểm định
 • Kiểm định dụng cụ, thiết bị điện

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8 năm 2020, ông TRẦN VĂN B đã chấp nhận nghiệm thu. Biên bản này gồm 02 trang được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản 01 bản lưu lại Công ty Cổ phần ASV Việt Nam.

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐD. CÔNG TY CỔ PHẦN ASV VIỆT NAM
(Ký, ghi rõ họ tên)    
NGUYỄN VĂN A
ĐD. BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ GOLDEN WEST
(Ký, ghi rõ họ tên)    
TRẦN VĂN B

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com