Mẫu biên bản kiểm tra trường học

Mẫu biên bản kiểm tra trường học

PHÒNG GD&ĐT…
TRƯỜNG………………….
———————————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

…., ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN KIỂM TRA TRƯỜNG HỌC

(V/v:………………………)

  • Căn cứ Quyết định số…….. ngày… tháng… năm… của……… về việc kiểm tra trường học năm………;
  • Căn cứ Thông báo số……… ngày… tháng… năm… của… về việc……………….

Vào lúc….. giờ ngày… tháng… năm…, Ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trường………… tại địa chỉ………… về việc……………..

I – Thành phần tham gia

  • Đại diện Ban kiểm tra

– Ông/Bà:………………………………………, chức vụ………………………

– Ông/Bà:………………………………………, chức vụ………………………

– Ông/Bà:………………………………………, chức vụ………………………

  • Đại diện bên được kiểm tra

– Ông/Bà:………………………………………, chức vụ………………………

– Ông/Bà:………………………………………, chức vụ………………………

– Ông/Bà:………………………………………, chức vụ………………………

  • Đối tượng được kiểm tra

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

II – Lý do kiểm tra

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III – Nội dung kiểm tra

Tiến hành kiểm tra các hoạt động……………, vấn đề……………… của trường………… trong giai đoạn……………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV – Kết quả kiểm tra

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

V – Ý kiến của bên được kiểm tra

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ  ngày… tháng… năm………

Biên bản này đã được đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng sự thật và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC KIỂM TRA                      BAN KIỂM TRA

(ký và ghi rõ họ tên)                                            (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com