Hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

Số: …/2020/HĐTN/TYT-A

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật khám, chữa bệnh 2009;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….tháng … năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN A – CÔNG TY ……………  

Đại diện:…………………………………………………………….. Chức vụ:……………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản: ……………………………………………………………….  Tại ngân hàng:………………….

Chi nhánh: ………………………………………………………………………………………………………………

BÊN B – BÊN TRẠM Y TẾ:

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện: …………………………………………………………………….. Chức vụ:……………………………

(theo: ……………………………………………………………………………………………………………………… )

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………… Tại ngân hàng: …………………………………..

Chi nhánh:……………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi hai bên cùng nhau thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Công ty …  với những điều khoản sau:

Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A và Bên B cùng nhau phối hợp thực hiện việc theo dõi, triển khai, kiểm tra công tác y tế tại Công ty … có địa chỉ tại: … trong năm 2020, theo đó các bên cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo những điều khoản của Hợp đồng này.

Điều 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 • Thời gian thực hiện công việc: Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2020
 • Bên B thực hiện việc theo dõi định kỳ hàng quý cho Bên A vào thời gian: Từ ngày 1 đến ngày 10 của tháng đầu tiên của quý đó.
 • Bên B kết hợp với Bên A triển khai các kế hoạch để tuyên truyền, phòng trách, bảo vệ sức khỏe cho bên A theo quy định của bên B và quy định của pháp luật hiện hành.
 • Địa điểm: Công ty … tại …

Điều 3. TRÁCH NHIỆM CHUNG

3.1. Phối hợp quản lý và chăm sóc sức khoẻ trong công ty, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên trong công ty 4 lần/năm vào các quý trong năm

3.2. Phối hợp tổ chức thực hiện vệ sinh và kiểm tra vệ sinh nơi làm việc;

3.3.  Phối hợp tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ cho nhân viên trong công ty;

3.4. Phối hợp trong công tác tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế của doanh nghiệp theo quy định.

3.5. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã quy định trong hợp đồng. Nếu bên nào thực hiện không đúng, không đủ, không thực hiện sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

3.5. Phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác.

Điều 4. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. Cử 01 nhân viên là: Ông (Bà): … Chức vụ: … đảm nhiệm việc thực hiện, lên kế hoạch về y tế tại Công ty.

4.2. Khi có vấn đề về sức khỏe của nhân viên trong công ty, cần thông báo và chuyển bệnh nhân nhanh nhất đến đến Trạm y tế để được xử lý kịp thời.

4.3. Kiểm soát, lưu trữ hồ sơ sức khỏe của các nhân viên trong công ty.

4.4. Khi có kế hoạch về y tế tại công ty, phải triển khai đầy đủ, nghiêm túc.

4.5. Thông báo, đôn đốc nhân viên thực hiện và tham gia đầy đủ trong các buổi khám định kỳ mà bên B tổ chức

4.6. Chuẩn bị các trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết: Tủ thuốc y tế, phòng y tế, dụng cụ y tế cần thiết khác tại Công ty.

Điều 5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

5.1. Cử 01 đồng chí: … Chức vụ: … là cán bộ của Trạm Y tế thực hiện công tác liên hệ, kết nối với bên A để thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi công tác Y tế tại công ty trong năm 2020.

5.2. Tiếp nhận thông tin, thực hiện các biện pháp sơ cứu, cấp cứu cho bên A, khi nhân viên bên A có vấn đề về sức khỏe. Xem xét tình hình sức khỏe và dấu hiệu chuyển biến của bệnh, nếu có dấu hiệu bất thường cần chuyển đến bệnh viện gần nhất để kịp thời điều trị.

5.3. Hướng dẫn bên A các lập hồ sơ sức khỏe cho nhân viên.

5.4. Hướng dẫn bên A, lập danh sách các vật dụng cần thiết tại tủ y tế và phòng y tế công ty để bên A  trang bị. 

5.5. Phối hợp cùng bên A đưa ra kế hoạch khám định kì cho cán bộ, nhân viên trong công ty.

5.6. Sắp xếp thời gian phối hợp thực hiện khám định kỳ cho các nhân viên trong công ty khi có thông báo.

5.7. Khi phát hiện nhân viên bên A có vấn đề về sức khỏe cần thông báo ngay cho bên A, định hướng hướng điều trị và các biện pháp cần thiết cho bên A.

Điều 6. CHI PHÍ

6.1. Bên A sẽ trả cho bên B chi phí thực hiện công tác Y tế cho bên A theo quý, sau mỗi lần khám định kỳ cho nhân viên của bên A là: …/quý. Chi phí chi trả cho công việc thực hiện công tác Y tế bao gồm các công việc liên quan đến việc hướng dẫn, thực hiến, báo cáo, … mà bên B có thể phối hợp làm cùng bên A.

6.2. Bên B sẽ chuẩn bị danh sách các vật dụng cần thiết cho buổi khám định kỳ cho bên A để bên A chuẩn bị hoặc bên B có thể tự chuẩn bị, có hóa đơn, biên lai gửi bên A. Bên A sẽ chi trả các chi phí mua sắm vật dụng cho bên B.

6.3. Bên A sẽ chi trả chi phí nếu có vấn đề phát sinh đối với việc thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho nhân viên của bên A, nếu chi phí đó hợp lý.

Điều 7. ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

7.1. Bên A sẽ được đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên B khi:

 • Bên B thực hiện không đúng trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nêu trong hợp đồng.
 • Khi phát hiện bên B có hành vi gian dối khi thực hiện hợp đồng, có hành vi làm tổn hại đến sức khỏe của nhân viên trong Công ty.
 • Khi quá 2 lần liên tiếp bên B không đảm bảo được thời gian khám định kỳ cho bên A.

7.2. Bên B được đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên A khi:

 • Bên A không chi trả chi phí hợp lý cho bên B khi bên B thực hiện hợp đồng.
 • Bên A vi phạm trách nhiệm đã quy định tại Điều 4.

Điều 8. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

8.1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi hiệu lực của hợp đồng này chấm dứt.

8.1. Khi đang thực hiện hợp đồng mà bên A tuyên bố phá sản, thì hợp đồng này cũng chấm dứt.

Điều 9. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

9.1. Khi bên A thông báo cho bên B về việc có nhân viên có vấn đề về sức khỏe, bên B tiếp nhận chậm, các bước sơ cứu, cấp cứu không đúng khiến cho sức khỏe của nhân viên bên A bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thì bên B sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bằng …% tổng chi phí điều trị cho nhân viên đó.

9.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên B khám định kỳ cho bên A, đã phát hiện dấu hiệu bất thường khi khám sức khỏe cho nhân viên bên A nhưng không báo cáo dẫn đến tình trạng bệnh kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của nhân viên đó. Bên B bồi thường bằng …%/tổng chi phí điều trị bệnh.

Điều 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

10.1. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác, tự thỏa thuận, hòa giải.

10.2. Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện tại Tòa án. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng để hai bên thực hiện.

Điều 11. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có 04 (bốn) trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
….

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com